Home Catia Ý nghĩa các nút lệnh trong quá trình chạy mô phỏng gia...

Ý nghĩa các nút lệnh trong quá trình chạy mô phỏng gia công Catia

1523
0
SHARE

- Mô phỏng ToolPath chu trình gia công.

1. Chọn chu trình gia công và Click nút Replay hoặc Right Click và chọn Replay trong Menu ngữ cảnh hiện ra. Hộp thoại Replay hiện ra:mo 1

- Feedrate: Tốc độ dụng cụ cắt hiện thời.

- X, Y, Z: Toạ độ mũi Tip dụng cụ cắt.

- I, J, K: Trục định hướng hiện hành dụng cụ cắt. Nếu giá trị nào là 1 thì trục định hướng là trục đó, nếu giá trị là 0 thì dụng cụ cắt không định hướng ở trục đó.

- Machining Time=: Thời gian gia công.

- Total Time: Tổng thời gian gia công và thời gian phụ. giờ (hh):phút (mm):giây (ss).

- Replay Mode:mo 2

- Color Mode:

+ ToolPath displayed in same color : Hiển thị đường dụng cụ Toolpath với cùng màu.

+ ToolPath displayed in different colors for different Feedrates : Hiển thị đường dụng cụ với các màu khác nhau tại mỗi đường có tốc độ cắt khác nhau. Màu vàng Yellow (tốc độ Approach); Màu xanh Green(tốc độ Machining); màu xanh Blue (tốc độ Retract); màu đỏ Red (tốc độ cao Rapid); màu trắng White (tốc độ do người dùng lựa chọn).

- Surface Machining Type:

          + Trajectory of the contact point is displayed : Đường đi của các điểm liên kết được hiển thị.

          + Trajectory of either the tool tip or the tool center point is displayed : Đường đi của mũi dụng cụ cắt hoặc tâm dụng cụ cắt được hiển thị.mo 3

          + Trajectories of the contact point and either the tool tip or the tool center point is displayed : Đường đi của các điểm liên kết và một trong 2 mũi, tâm dụng cụ cắt được hiển thị.

+ Trajectory of either the contact point or either the tool tip or the tool center point is displayed : Đường đi của một trong các điểm liên kết hoặc mũi Tip, tâm dụng cụ cắt được hiển thị.

-  Check Reachability ICon : Kiểm tra tầm với của trục dụng cụ cắt của máy đến mặt gia công. Nếu tới thì dụng cụ cắt và đầu trục chính sẽ ở vị trí gia công. Nếu không tới thì dụng cụ cắt và đầu trục chính sẽ ở vị trí Home. Dụng cụ này chỉ có hiệu lực khi có sự nhập máy để mô phỏng VNC.

- Video : Mô phỏng thực sự gia công vật liệu từ phôi.

+ Video from Last Saved Result   là tiếp tục mô phỏng sự hớt vật liệu của nguyên công lựa chọn từ chi tiết còn lại sau khi mô phỏng các nguyên công trước (sự mô phỏng các nguyên công trước này phải được ghi nhớ);

+ Full Video  mô phỏng tất cả các nguyên công kể cả nguyên công lựa chọn lẫn các nguyên công khác trong chương trình.

+ Mixed Photo/Video  hiển thị kết quả gia công của tất cả các chu trình gia công trước chu trình gia công lựa chọn muốn mô phỏng của chương trình Machining (thường dùng khi chưa mô phỏng các chu trình gia công trước đó lần nào và chỉ muốn mô phỏng chu trình gia công lựa chọn nhưng lại muốn biết kết quả của tất cả các chu trình gia công kể cả chu trình gia công lựa chọn), sau đó mô phỏng chu trình gia công lựa chọn.

- Associate Video Result to Machining Operation ICon  : Kết hợp kết quả của chu trình gia công. Tương tự như Save kết quả của Video mô phỏng các chu trình gia công đó để sử dụng cho mô phỏng một chu trình gia công khác nhưng khuông muốn phải mô phỏng lại từ đầu mà chỉ mô phỏng chu trình gia công lựa chọn. Lệnh này kết hợp với lệnh Video From last Saved Result. Khi Save thì trên chu trình gia công trên cây phả hệ Specification Tree sẽ có một dấu . Muốn xoá kết quả mô phỏng thì chọn chu trình gia công có dẫu  , Right Click sau đó chọn Removed Video Result từ Menu ngữ cảnh hiện ra.

- Save Video Result in Cgr Files : Save kết quả mô phỏng vào Files dạng Cgr.

- Video Options : Điều chỉnh khi mô phỏng như sau:

mo 4Dừng lại tại vị trí thay đổi dụng cụ cắt (Stop at tool change); Khi có sự va chạm dao (Collisions Detection) thì dừng lại hoặc tiếp tục; Phát hiện sự va chạm dụng cụ cắt (Touch is collision)…

- Video Collisions Report : Tạo báo cáo các va chạm dụng cụ cắt khi gia công.

 - Photo : Hiển thị kết quả gia công thực.

+ Tại mọi thời điểm, có thể dùng chuột Pick vào bất cứ vị trí nào trên Photo và một hộp thoại hiện ra sẽ báo cho bạn biết các thông tin về điểm Pick đó.mo 5

+ Tại vị trí góc Corner của Photo, Right Click và chọn CloseUP trong Menu ngữ cảnh hiện ra để hiển thị rõ hơn góc đó.

mo 6

+ Click lại và chọn Stock từ Menu ngữ cảnh hiện ra để trở lại Photo nguyên thuỷ.

- Start Machine Toolpath Simulation : Bắt đầu mô phỏng với máy VNC.

- Analisys : Để thiết lập các thông số liên quan đến Video. Hộp thoại hiện ra:

+ Remaining Material: Hiển thị màu sắc lớp vật liệu còn lại trên phôi khi mô phỏng Video.

+ Gouge: Hiển thị màu sắc nơi mà dụng cụ cắt đã hớt vật liệu từ phôi.

+ Tool Clash: Hiển thị màu vùng khi va chạm dao trong khi dao ở chế độ chạy nhanh Rapid.

mo 7

+ Click Apply để hiển thị màu.

 

  • Accessibility on VNC Machining:

- Nhập vào mô phỏng một máy CNC để gia công.

1. chọn Tools > Options từ Menu Bar. Chọn Compatibility Catefory trên cây ở bên trái hộp thoại Options. Vào Tab Delmia D5 và trong Root Libraries tạo đường dẫn tới Deneb Devide Files như sau:

…\Startup\Manufacturing\Samples\NCMachinesToollib.

- Click OK để đóng hộp thoại.

2. Mở một bản vẽ và sau đó chọn NC Manufacturing > Prismatic Machining từ Start Menu.

3. Click đúp vào Part Operation trên cây phả hệ Specification Tree .  Chọn kiểu máy CNC muốn sử dụng.

4. Right Click ResourcesList . Menu ngữ cảnh hiện ra và chọn Resource Context   để nhập máy CNC. Trong hộp thoại hiện ra, chọn Files of Types: (*.dev) Deneb Devices để mở máy CNC.

5. Right Click vào  và chọn Assign Machine From File…/PRR… và chọn máy vừa nhập vào trên cây phả hệ Specification Tree hoặc từ một Files nào đó CATProduct chứa máy.

6. Click View Part Operation Setup . Một cửa sổ Process1: Part Operation.1 hiện ra nhìn thấy máy và chi tiết của Part Operation.

7. Click Snap  để thiết lập vị trí của chi tiết trên bàn máy công cụ.

- Đầu tiên chọn phần chi tiết lắp lên bàn máy, sau đó chọn bàn máy và OK.

mo 8

Trong quá trình chọn thì sẽ xuất hiện hệ toạ độ lắp ghép tương đối, có thể đổi hướng hoặc xoay hệ toạ độ cho thích hợp.

mo 9

8. Click  để chi tiết di chuyển liên kết đúng vị trí với bàn máy.

9. Click Attach  ICon để gắn chi tiết vào máy.

- Chọn bàn máy (Parent Object) sau đó chọn chi tiết (Child Object). Click OK để xác nhận.

mo 10

10. Đóng cửa sổ process1: Part Operation.1.

11. Tạo một chu trình gia công.

12. Click Replay chu trình gia công đó và trong hộp thoại hiện ra Click  để kiểm tra tầm với của máy tới bề mặt gia công.

mo 11

12. Click OK để đóng hộp thoại.

Tag:

  • tool trajectory trong cnc la gi

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí