Home Unigraphics NX NX9.0 Xuất bản vẽ kim loại tấm NX9

Xuất bản vẽ kim loại tấm NX9

615
0
SHARE

Hiển thị cả phần biến dạng và phần phẳng của khối trên một bản vẽ.

Với NX Sheet Metal,  bạn có thể trình bày thiết kế dạng chi tiết và dạng phẳng trên đó.

  1.  Sau khi hoàn thiện chi tiết tấm , tạo phần  Flat Solid  và di chuyển nó vào một layer.

xbve 1

  1.  Tạo thành phần trải phẳng Flat Pattern sử dụng Flat Solid  làm đối tượng gốc.
  2.  Vào môi trường Drafting và thể hiện các hình chiếu.

xbve 2

  1. Click Base View và chọn FLAT-PATTERN  từ danh sách hình chiếu có sẵn.
  2.  Thêm các phần hình chiếu mà bạn muốn vào đó.

xbve 3

Chú ý là phần trải phẳng được hiển thị,  khi đó layer chứa các đường này bạn cũng cho nó hiển thị,

Tag:

  • phay phang trong nx9