Home Proe/Creo Ứng dụng ma sát và phục hồi Creo Parametric 2.0

Ứng dụng ma sát và phục hồi Creo Parametric 2.0

715
0
SHARE

Bạn có thể xác định các thuộc tính ma sát và phục hồi  cho kết nối cơ cấu.  

Ma sát:

  • Hệ số ma sát tĩnh
  • Hệ số ma sát động
  • Hệ số tiếp xúc

Restitution:

  • RestitutionCoefficient
  • LiftoffforCam-Follower

Hình  1–Ma sát làm thành phần lăn chứ không trượt

ms va ph 1

 

Hình  2 – áp dụng ma sát vào Cam-Follower

 

ms va ph 2

Áp dụng ma sát và phục hồi

MechanismDynamicsOption(MDO)cho phép bạn để xác định ma sát và thuộc tính phục hồi cho các kết nối

Kích hoạt phục hồi và kết nối trong kết nối bằng cách chọnDynamic Propertiestừ hộp thoại MotionAxis.Cam-Followerconnections, được kích hoạt trên Propertiestab của hộp thoại Cam-FollowerDefinition.

Hệ số ma sát-FrictionCoefficients

Có ba hệ số ma sát sử dụng để mô phỏng ma sát:

  • Static(μs) – Bạn sử dụng các hệ số tĩnh để xác định lực ma sát có thể ngăn chặn các bề mặt của trục kết nối từ di chuyển với nhau cho đến khi một giới hạn. Sau khi đạt đến giới hạn này, các chuyển động bắt đầu. Hệ số ma sát tĩnh luôn luôn lớn hơn hoặc bằng với hệ số động học của ma sát.
  • Kinetic(μk)– Bạn sử dụng các hệ số động học để xác định lực ma sát có thể ngăn chặn các bề mặt trục khỏi di chuyển một cách tự do với nhau, mà làm chậm sự chuyển động.
  • ContactRadius(R)— Bạn sử dụng các hệ số liên lạc R để mô phỏng ma sát trên trục quay. Hệ số liên lạc chỉ định một giá trị cho khoảng cách giữa các trục chuyển động và các điểm tiếp xúc. Giá trị này xác định bán kính của một khu vực tròn trong sự hoạt động mô-men xoắn ma sát và phải lớn hơn không.