Home Proe/Creo Tùy chọn Sketcher Convert Creo Parametric 2.0

Tùy chọn Sketcher Convert Creo Parametric 2.0

325
0
SHARE

Hình học và kích thước sẵn có sẽ dễ dàng được chuyển đổi sang các định dạng khác trong môi trường phác thảo mà không cần phải tạo lại.

  •  Các tùy chọn dưới đây có thể chuyển đổi:
Sin  
Spline
  Reference
  Perimeter
  Tapered
  ArcLength/ArcAngle
Radius/Diameter/Linear
     

Hình1–Converting toaReference

Dimension

tuy chon sket 1

Hình 1 –Chuyển đổi sang kích thước tham chiếu-Reference Dimension

tuy chon sket 2

Hình2– Hiệu chỉnh sang kích thước dạng tham số- PerimeterDimension

tuy chon sket 3

Hình3– Thay đổi một đườngOffsetLine sang một đường nghiêngTaperedLine

 

 Các tùy chọn chuyển đổi mà bạn có thể thực hiện:

  • Sin–Chuyển cac đường tham chiếu sang dạngSin.
  • Spline–  Chuyển các đường cố định sang tự do.
  • Reference– Chuyển các đường sang dạng tham chiếu.
  • Perimeter– Chuyển các thông số sang dạng kích thước cầuPerimeter từ Dimension trongSketchtab.
  • Tapered– Chuyển các đường sang dạng nghiêng.
  • ArcLength/ArcAngle– thay đổi các giá trị của cung.
  • Radius/Diameter/Linear–Thay đổi cung, đường tròn sang dạng thẳng.