Home CAM Solidcam Trình tự cắt khi tiện rãnh

Trình tự cắt khi tiện rãnh

446
0
SHARE

Phần này cho phép ta có thể thiết lập thứ tự các lớp cắt trong quá trình gia công.

Ta chỉ có thể sử dụng tùy chọn này khi ta chọn chế độ Constant trong tùy chọn Step down .
  • Rows

Ở tùy chọn này, vùng gia công sẽ được chia thành nhiều lớp nằm ngang gọc suốt chiều dài gia công. Chiều cao mỗi lớp được xác định ở thông số Step down; bề rộng mỗi lần cắt được xác định ở thông số Step over . Trong quá trình gia công, dao sẽ di chuyển theo từng llớp thẳng đứng tới lớp cắt nằm ngang đầu tiên, khi gia công xong lớp nằm ngang đầu tiên, dao sẽ tiếp tục gia công tương tự đối với lớp nằm ngang tiếp theo cho đến khi kết thúc nguyên công.bn solidcam 1

  • Columns

Ở tùy chọn này, vùng gia công sẽ được chia thành nhiều phần dọc thẳng xuống so với bề mặt gia công. Bề rộng của mỗi lớp cắt này được xác định ở thông số Step over..bn solidcam 2

Direction

Phần này được dùng để xác định cách phân bố các lớp cắt trong quá trình gia công.

  • Side to side

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo hướng của biên dạng gia công như hình bên dưới.bn solidcam 3

  • Zigzag

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo kiểu: hướng gia công sẽ thay đổi ngược lại ở mỗi lần cắt liên tiếp nhau.bn solidcam 4

  • From middle outside

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện bắt đầu từ ở giữa của vùng gia công rồi lần từ từ ra đều hai phía theo từng hướng một.bn solidcam 5

  • Alternating adjacent

Ở tùy chọn này, các lớp cắt sẽ được thực hiện theo hướng của biên dạng gia công; quá trình gia công này tương tự đối với mỗi lớp cắt ngang được thể hiện như trên hình.bn solidcam 6

  • Alternating across

Ở tùy chọn này, các lớp cắt được thực hiện hướng của biên dạng gia công theo từng phần, khi hoàn thành một phần trên biên dạng gia công, quá trình gia công sẽ tiếp tục gia công tiếp ở phần sau một cách tương tự.bn solidcam 7

 Các kiểu gia công tiện thô solidcam 2013

 

Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng khi ta chọn vào From middle outside ở tùy chọn Direction.
  • Smooth

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ tiếp tục di chuyển theo biên dạng gia công cho đến khi giao với đường lớp cắt trước đó; nó sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công.

bn solidcam 8

  • Stairs

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công. Khi ta chọn vào tùy chọn này, ở cuối biên dạng sẽ tạo nên các bậc nhấp nhô không cần thiết, vì vậy chúng ta cần phải có lớp chạy tinh cuối chùng để loại bỏ các nhấp nho này và làm bề mặt gia công đạt yêu cầu kỹ thuật.bn solidcam 9

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí