Home CAM Solidcam Tổng quan về menu Cam-Parts Solidcam

Tổng quan về menu Cam-Parts Solidcam

335
0
SHARE

<a href=”http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2015/05/menu-cam-1.jpg”>menu cam 1

Ta nhấp phải chuột vào mục CAM-Part header của cy SolidCAM Manager, menu này chứa những lệnh sau đây:

menu cam 2

CAM-Part Definition

Tùy chọn này cho phép ta xen và tùy chỉnh các gi trị, tùy chọn và thông số của file Cam-Part hiện hành. Khi nhấp vào lệnh này, hộp thoại Turning Part Data .

CAM-Part Properties

Lệnh này được dùng để hiển thị hộp thoại Turning part properties.

menu cam 3

Hộp thoại này cung cấp cho ta các thông tiên lin quan đến file Cam-Part  như tên, nơi chứa của chi file đó,..và..và…

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí