Home Mastercam Mastercam X7 Tính năng Mastercam X7_Quản lý đồng bộ hóa

Tính năng Mastercam X7_Quản lý đồng bộ hóa

373
0
SHARE

Sync Manager tạo các đồng bộ hóa giữa các chu trình và cho phép bạn can thiệp vào các thuộc tính máy và thông tin chương trình khác. Bao gồm:

Cây thư mục với nhiều công việc, tương tự như Operation Manager trong Mastercam.

Xem loạt thời gian thực của các chu trình

Đồ họa hiển thị đồng thời chi tiết gia công, đồ gá, đường chạy dao

dong bo hoa