Home Mastercam Mastercam X7 Tính năng Mastercam X7_Mô phỏng Mastercam

Tính năng Mastercam X7_Mô phỏng Mastercam

376
0
SHARE

Các công cụ Backplot và Verify mà bạn thường dùng để kiểm tra di chuyển dao trong Mastercam giờ đã được kết hợp để cho ra một chu trình hiệu quả hơn, phân tích tốt hơn, và hỗ trợ các đường chạy dao trong Mastercam Simulator.

Bạn cũng có thể vào Backplot và Verify ngay phía trên OPERATION MANAGER, nhưng lúc này chúng hiển thị tách biệt trong một cửa sổ mới. Giúp bạn có thể hiệu chỉnh các đường chạy dao ngay cả khi bạn đang mô phỏng.

mo phong mactercam 1.1

Đây là cửa sổ Mastercam Simulator mới, tương tự  như cửa sổ trong mô phỏng máy, và bao gồm nhiều công cụ phân tích, như kiểm soát tốc độ di chuyển và nhiều tùy chọn màu sắc. Và nó cũng hỗ trợ nhiều loại đường đi dao, bao gồm Transform và trục xoay.

mo phong mactercam 1.2

Thêm nữa là, cả Backplot và Verify trong MS giờ sử dụng chung dữ liệu NCI để kiểm tra di chuyển dao của bạn. Giúp tạo các kết quả thống nhất cho các tùy chọn kiểm tra.

Thiết lập thời gian chạy được dùng để hiển thị trên một hộp thoại bên cạnh màn hình, được thay thể bằng hộp thoại mà bạn có thể can thiệp từ thanh công cụ OPERATION MANAGER. Bạn có thể hiệu chỉnh những thiết lập này và load lại file sản phẩm bằng cấp nhấp B và V lần nữa.

mo phong mactercam 1.3