Home Mastercam Mastercam X7 Tính năng Mastercam X7_Giao diện thiết lập công việc mới

Tính năng Mastercam X7_Giao diện thiết lập công việc mới

301
0
SHARE

Các lệnh Mill-Turn được bố trí lại theo các công đoạn và khởi đầu với giao diện mới trong  giao diện Job Setup Mastercam. Nó tự động cân bằng với file .Machine để tạo ra các mặt khi lập trình chi tiết của bạn, thiết lập trục chính phụ, và các ứng dụng gá đặt chi tiết.

thiet lap cong viec moi