Home Mastercam Mastercam X7 Tính năng Mastercam X7_Nâng cao tính năng Xform

Tính năng Mastercam X7_Nâng cao tính năng Xform

420
0
SHARE

Những kiểm soát mới được thêm vào hộp thoại Xform đặc biệt khi  chiếu  trên một mặt. Và nhất là khi bạn làm việc với một chi tiết nhỏ. Mastercam giúp tăng giá trị dung sai mặc didnhj để đạt kết quả tốt nhất.

Thêm nữa, bạn có thể chọn giữa các đường spline chiếu hoặc xác lập số hình học gocos theo số đường được chiếu.

nang cao tinh xrom