Home Proe/Creo Tiếp tuyến của các mặt blend Creo Parametric 2.0

Tiếp tuyến của các mặt blend Creo Parametric 2.0

328
0
SHARE

 Tạo phần mặt nối giữa các tiết diện tiếp tuyến với nhau.

  •  Chỉ dùng cho tùy chọnSmooth.
  •  Sử dụng phần tiếp tuyến cho tiết diện đầu và cuối độc lập với nhau.
  •  Phải chọn từng mặt tiếp tuyến cho từng đoạn tiết diện.
  • Blendto apointcap:

–  Sharp

–  Smooth

tt of mat 1

Hình1–BlendFeature, Không áp dụng tiếp tuyến

tt of mat 2

Hình2–BlendFeature,  Tiếp tuyến được áp dụng cho tiết diện Startvà End

tt of mat 3

Hình3–Sharp vàSmooth Tangency với tùy chọnBlendtoPoint

 

 Ta có các tùy chọn tiếp tuyến như dưới đây:

  • Free– Không thêm phần tiếp tuyến.
  • Normal– Tiếp tuyến với pháp tuyến của tiết diện.
  • Tangent – Áp dụng tùy chọn tiếp tuyến.

Trong này cũng có các tùy chọn

  • Sharp– Xem trong hình3.
  • Smooth– Xem hình bên phải ởHình3.