Home Revit Thư viện Revit dùng cho các phiên bản từ 2011 đến 2014

Thư viện Revit dùng cho các phiên bản từ 2011 đến 2014

580
0
SHARE

Thư viện revit là nơi cung cấp những mẫu thiết kế cho các bạn tham khảo, lựa chọn.

Thứ nhất- Các bạn vào trang này:
http://www.arcat.com/bim/bim_objects.shtml
Thứ 2- Gõ tên loại mô hình cần tìm:

Thứ 3- Nhấn Go.

Thứ 4- Nhấn chọn phiên bản tại tên mô hình:

Thư viên revit sẽ được tải về.

Tag:

  • thư viện revit mep 2014