Home Catia Thiết lập thông số tiện rãnh, chỗ lõm trong Catia

Thiết lập thông số tiện rãnh, chỗ lõm trong Catia

404
0
SHARE

Dao tiện trong và ngoài với tất cả các mảnh ghép lưỡi cắt kể cả lưỡi cắt rãnh và ren; Dao tiện rãnh trong, ngoài, rãnh trước với các mảnh ghép tiện rãnh.

  1. Geometry  lom catia 1
    :

lom catia 2

  1. Machining Parameter Strategy   :

lom catia 3

- Recessing Mode:Kiểu đường chạy dao. 3 kiểu:

+ Zig-Zag: Đường chạy dao chạy Zig-Zag.

+ One Way: Chạy theo 1 hướng theo các lớp.

+ Parallel Contour: Toolpath chạy theo dạng của Contour.

lomcatia 4

- Orientation: Định hướng vùng cắt.

  • Frontal: Rãnh ở mặt đầu.
  • lomcatia 5
  • Other: Rãnh tại các vị trí khác (mặt nghiêng).
  • lom catia 7

  • Angle of incline: Góc nghiêng của vị trí rãnh.

 

 lom catia 8

- Gouging Safety Angle  (Chỉ cho kiểu gia công Zig-Zag)-Góc khoét an toàn: Góc được đưa vào tính toán để tránh va chạm bằng cách giảm bớt giá trị dốc lớn nhất mà Dụng cụ cắt có thể gia công. Giá trị này cho phép giảm bớt độ dốc của rãnh. Chú ý rằng một góc Gouging Angle cũng có thể được định nghĩa tại Tool để định nghĩa độ dốc lớn nhất mà Tool có thể gia công.

- Under Spindle Axis Machining: Cho kiểu Frontal & Inclined Machining, công cụ này cho phép yêu cầu gia công phía dưới trục chính.

- Part Contour: Gia công trơn Profile.

lom catia 9

- Lift-Off Distance, Angle; Lead-In; Attack:

lom catia 10

- Change Output Point: Thay đổi điểm xuất ra của Tool cho các nguyên công: Recessing; Grooving; Groove Finishing Operation sử dụng dao tiện rãnh Grooving Tools hoặc Inserts. Cho nguyên công gia công ren sử dụng dụng cụ tiện ren hoặc Inserts. Khi công cụ này được check thì điểm xuất ra của dụng cụ cắt Tool Output Point sẽ tự động thay đổi trong nguyên công theo y như hình dạng hình học Profile Geometry được gia công.