Home CAM Solidcam Thiết lập kiểu đi dao phay solidcam 2013

Thiết lập kiểu đi dao phay solidcam 2013

408
0
SHARE

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số công nghệ như:offsets, roughing finishing data, depth type,..v..v..

Advanced

Tab này chứa những thông số và tùy chọn ít được sử dụng đến.

Advanced sort

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể thiết lập những kiểu gia công cho một nguyên công nào đó. Nhấp chọn nút này sẽ hiển thị hộp thoại Advanced Sorting cho phép các bạn thiết lập các kiểu gia công của các biên dạng trong vùng gia công.

a phaycam 1

  • Tại phần đầu tiên, SolidCAM sẽ tính toán và thiết lập một khối hộp xung quanh mỗi biên dạng. Hộp thoại này được dùng để xác định điểm chuẩn. Với cách thức sắp xếp các đường thẳng, điểm chuẩn sẽ tự động được thiết lập là một trong các đỉnh của khối hộp để bắt đầu vị trí cho việc xác lập việc sắp xếp. Ví dụ, nếu điểm bắt đầu của việc sắp xếp là vị trí trên cùng (nghĩa là X-max và trục tọa độ Y), SolidCAM sẽ tự động chọn điểm trên cùng phía bên trái của hộp so với điểm được chọn làm điểm chuẩn.
  • Với việc sắp các đường tròn, điểm chuẩn sẽ tự động được xác định là tâm của khối hộp được tính toán.

.