Home CAM Solidcam Thiết lập hệ tọa độ gia công tiện solidcam

Thiết lập hệ tọa độ gia công tiện solidcam

546
0
SHARE

<a href=”http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2015/05/he-td-solidcam-1.jpg”>he td solidcam 1

Origin – Tùy chọn này cho phép ta lựa chọn điểm gốc trên màn hình làm việc.

Z-direction – Lựa chọn điểm làm gốc, sau đó xác định hướng của trục Z.

X-direction –cuối cùng,lựa chọn một điểm để thiết lập một mặt phẳng.

Pick Origin – Tùy chọn này cho phép ta có thể thiết lập một vị trí mới co gốc hệ trục tọa độ .. VÀ các trục và hướng của trục sẽ không thay đổi khi tới vị trí mới

Pick X-direction – Tùy chọn này cho phép ta có thể chọn một hướng mới cho trục X .

Select Coordinate System 

he td solidcam 2

SolidCAM cho phép ta chọn hệ trục tọa độ của SolidWorks làm hệ trục gia công trong SolidCAM.

Flip

SolidCAM cho phép ta đổi hướng các trục tọa độ.

  • Flip around Z

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục Z.

  • Flip around X

Tùy chọn này dùng để xoay hệ trục tọa độ một góc 90 độ xung quanh trục X.

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí