Home Catia Thiết lập các thông số tiện ren trong Catia

Thiết lập các thông số tiện ren trong Catia

537
0
SHARE

- Tool: Dao tiện ren ngoài và ren trong với các miếng ghép lưỡi cắt tiện ren.

  1. Geometryren catia 1 ren catia 2

     
    :

 

- Length: Chiều dài của phần ren.

  1. Machining Parameter Strategy  ren catia 3:

- Nhập các thông số của các đường Toolpath.

ren catia 4

- Profile: Định kiểu Profile biên dạng của ren.

- Thread Unit: Định nghĩa theo khoảng cách giữa các bước ren Pitch hoặc theo số ren trên 1 inch Threads per inch.

- Number of  threads: Số đầu mối ren.

- Threading type: Chọn kiểu threading.

          + Constant depth of cut: Chiều sâu mỗi lần ăn dao cắt là hằng số không đổi.

* Depth of cut: Chiều sâu lớn nhất các lớp cắt.

+ Constant section of cut: Cắt theo các đoạn không đổi.

* Number of passes: Số lớp.

+ Thread Penetration Type: Kiểu thâm nhập cắt ren.

* Straight: Thẳng.

* Oblique: Kiểu xiên chếc 1 góc.

* Alternate: Kiểu xen kẽ, luân phiên.