Home Mastercam Thiết lập các level manager trong mastercam

Thiết lập các level manager trong mastercam

1024
0
SHARE
B1: Ta click chuột vào Atributes

tl mtc 1

B2: check vào EA Mgr

tl mtc 2

B3: Thiết lập các level , color, style, with cho các lựa chọn mà ta cần sử dụng như point, lines, arcs……, dimension

 

tl mtc 3

B5: click vào Apply to existing entites
Lúc này các thiết lập chúng ta sẽ tự động thay đổi bản vẽ đang hiện hành

Tag:

  • huong dan set level cho mastercam
  • tao lop trong mastercam