Home CAM Solidcam Thiết lập biên dạng gia công

Thiết lập biên dạng gia công

419
0
SHARE

Để xác định biên dạng gia công cho một nguyên công nào đó , ta phải vào mục Geometry trong hộp thoại Operations.

Chúng ta có hai phương phép để xác định biên dạng gia công tiện: wireframe hay solid model.

Biên dạng khung dy (Wireframe) được xác định bằng cách nhấp chọn vào những đối tượng như sau: cạnh của chi tiết, 2D curves, 3D curves, đường trịn, đường thẳng và một đường cong bất kỳ. Mỗi  đường biên bao gồm một hay nhiều đối tượng ring lẽ, chúng có thể là những biên dạng hở hay biên dạng kín.

Các đối tượng Solid model được xác định bằng cách nhấp chọn vào những đối tượng như sau: mặt phẳng, cạnh, các đỉnh, các góc và các điểm trên biên dạng phc thảo, lúc đó SolidCAM sẽ tự động thiết lp một biên dạng trên những đường bao, đường cắt tương ứng với nhau để lựa chọn các thành phần tử của chi tiết mà ta đang thực hiện. Ta cũng có chọn hai đối tượng cùng một lúc trên chi tiết gia công..

 

  • bdang solidcam 1
  • Để xác định biên dạng gia công bằng cách chọn wireframe elements, ta nhấp chọn vào Wireframe. Hộp thoại Geometry Edit xuất hiện.

bdang solidcam 2

  • Để xác định biên dạng gia công bẳng cách chọn solid model entities, ta nhấp chọn vào Solid. Hộp thoại Geometry Selection on Model xuất hiện.

bdang solidcam 3

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí