Home TopSolid Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid...

Thêm dung sai cận trên và cận dưới khi thiết kế Topsolid 2013

490
0
SHARE

Nhập giá trị

Bạn không chỉ nhập theo các giá trị hằng số, mà có thể theo các công thức, mọi ô nhập đều có mũi tên hướng xuống và ta chọn vào đó, kể cả các giá trị dung sai hiển thị.h.topsolid 10 h.topsolid 11

Một thông số sẽ có dung sai trên và dung sai dưới.

Giá trị chuẩn gọi là giá trị danh định ( Nominal), và tương ứng như dưới

<: Minimum Value = Nominal Value + Low Tolerance.

• >: Maximum Value = Nominal Value + High Tolerance.

• # : Mean Value = Nominal Value + (LowTolerance + High Tolerance) / 2.h.topsolid 12

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí