Home CAM Solidcam Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

415
0
SHARE

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này.

  • bh solidcam 1bh solidcam 2

v      Chế độ Rest Material simulation

Chế độ mô phỏng này cho phép ta hiển thị chi tiết 3D  với lượng vật liệu còn sót lại trước và sau mỗi nguyên công.bh solidcam 3

Thanh công cụ Simulation

Cũng như các chế độ mô phỏng khác, chế độ này cũng có các nút tùy chọn cho phép ta điều khiển quá trình mô phỏng gia công.

bh solidcam 4

Menu của Simulation