Home Proe/Creo Tạo phép đo Creo Parametric 2.0

Tạo phép đo Creo Parametric 2.0

325
0
SHARE

 

Tạo các biện pháp phân tích để đánh giá và xác minh cơ cấu của bạn.

Measure :

  • Position,Velocity,andAcceleration
  • ConnectionReaction,NetLoad, andLoadcellReaction
  • Impact andImpulse
  • System
  • Body,Separation,and Cam
  • User-Defined
  • Belt
  • 3DContact

tao phep do

Hình  1– Khai báo thông số đo

Tạo phép đo

Phép đo phân tích là phép đo được đánh giá khi một phân tích cơ cấu chạy. Bạn có thể tạo ra các phép đo cho các tổ chức mô hình cụ thể hoặc cho toàn bộ cơ cấu. Bạn cũng có thể bao gồm các phép đo trong các biểu thức của riêng bạn cho các phép đo được người dùng định nghĩa.

Có thể đo bằng cách nhấnNewMeasure từ hộp thoại Measure Results.Hộp thoại  Measure Results mở ra bằng cách click Measures từAnalysis.

Các tham chiếu và các tùy chọn khác

Các tham chiếu và các tùy chọn cần thiết để tạo ra các phép đo sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại phép đo được tạo ra. Đối với vị trí tiêu biểu, vận tốc, hoặc phép đo gia tốc, chuyển động trục tham chiếu hoặc một điểm là cần thiết.

Bạn có thể xác định các thành phần của các phép đo như một cường độ tổng thể hoặc bạn có thể xác định nó là X, Y, Z hoặc thành phần của độ lớn.