Home Catia Tạo nguyên công gia công tinh rãnh Groove

Tạo nguyên công gia công tinh rãnh Groove

478
0
SHARE

Tool: Các dao tiện rãnh trong, rãnh ngoài và rãnh đứng Frontal với các mảnh ghép lưỡi cắt rãnh Groove; Các dao tiện trong, ngoài với mảnh ghép Round Insert.

  1. Geometry  :

 

tao catia 1

  1.   Machining Parameter Strategy  :

tao catia 2

-      Tùy chọn General tương tự như các nguyên công trước

-     Tùy chọn Machining bao gồm các thông số điều khiển sự Toolpath khi vào ra rãnh để cắt tinh.

tao catia 3

-Tab Corner Processing điều khiển chuyển động của dao tại các góc để tạo góc cho rãnh tại các góc vào Entry Corner; góc ra Exit Corner và các góc khác Other Corner