Home Delcam Tạo hình nổi đối xứng xoay Artcam Pro 9

Tạo hình nổi đối xứng xoay Artcam Pro 9

399
0
SHARE

Lệnh Turn dùng xoay đối tượng quanh nó để tạo hình nổi. Trục xoay được lấy từ hai điểm là điểm đầu và điểm cuối của vector.

Ví dụ về Turn

Để tạo turn hình nổi ta phải có vector trước.

 

  • Tạo New Model kích thước 25mm x 25mmresolution 1078 x 1078 gốc tại tâm.
  • Từ 2D view menu, Chọn Snap Grid Settings – tick Snap Grid SettingsSnap To Grid – Nhập Grid Spacing1mm.
  •  Dùng lệnh polyline vẽ các đường bằng cách bắt điểm như dưới.

jj artcam 1 jj artcam 2

  • Nhấn F3.

 

jj artcam 3

Kết quả như hình dưới.