Home Delcam Tạo hình nổi dạng Fade Artcam Pro 9

Tạo hình nổi dạng Fade Artcam Pro 9

497
0
SHARE

Lệnh này giảm số phần trăm của hình nổi xuống (100% xuống 0) trong vùng xác định.

Ví dụ đế giày

 • Mở mô hình shoe-tread.art từ D:\Users\trainingArtCam Data

 

ff artcam 1

 

 

hình nổi đế giày được tạo từ các vectors, được tạo bằng cách mở tập tin hình. Đế giày cần được làm mòn bằng cách tạo thiết kế tốt hơn.

 • Chọn 2D view.
 • Từ Assistant, Chọn Fade Relief.

ff artcam 2

Lệnh fade Relief xuất hiện

Fade strength được thiết lập từ 1 đến 100%, với 100% được làm mòn xuống 0 và 50 % xuống 1 nửa chiều cao Z.

Tùy chọn reverse  cho phép làm mòn lên trên thay vì xuống dưới.

Làm mòn đường tuyến tính, với làm mòn toàn bộ hình nổi giữa điểm bắt đầu và kết thúc của đường thẳng.

Radial fade sẽ tạo làm mờ tỏa tròn từ vị trí tâm.

Các đường biên mòn sẽ giới hạn vùng mòn giữa 2 vector  được chọn.

 • Với fade strength100%, reverse được bỏ chọn, đường tuyến tính được chọn, nhấn Start.

ff artcam 3

 

Với tùy chọn này, khi nhấn Start, bạn cần chọn 2 vị trí.

Vị trí bắt đầu thể hiện vị trí làm mòn sẽ bắt đầu và vị trí thứ 2 là vị trí kết thúc.

 • Bằng cách sử dụng con trỏ chuột, Chọn 2 điểm (1 2) như hình.
 • Nhấn Create.

ff artcam 4

 

Vùng mũi giày được làm mòn. Giá trị x và y được giữ lại khi bạn quay lại, cho phép bnaj thử các tùy chọn khác.

Phần làm mòn song song với đường thẳng, vì thế, nếu nhấn điểm góc, bạn sẽ thiết lập độ mòn góc.

 • Thay đổi fade strength50% và nhấn Create.
 • Nhấn Start.

ff artcam 5

 

Với tùy chọn này, khi nhấn start, bạn cần chọn 2 vị trí.

Vị trí bắt đầu thể hiện vị trí mòn bắt đầu và vị trí thứ 2 là vị trí kết thúc.

 • Bằng cách sử dụng con trỏ chuột, Chọn 2 điểm (1 và 2).
 • Nhấn Create.

ff artcam 6

 

Vùng gót được tạo 1 mép trượt.

Tùy chọn radial được sử dụng.

 • Chọn 2D view.
 • Chọn tùy chọn radial với Fade Strength25%.
 • Chọn vector hình bầu dục (1).

 

ff artcam 7

Với tùy chọn radial, vector được chọn được sử dụng để xác định vùng mòn.

 • Nhấn Chọn Centre và chọn tâm hình bầu dục (2).
 • Nhấn Create.

ff artcam 8

 


 

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí