Home Delcam Tạo hình nổi dạng đan xen Artcam Pro 9

Tạo hình nổi dạng đan xen Artcam Pro 9

343
0
SHARE

Weave relief được tạo từ nhiều vectors chồng nhau và 1 section vector, bằng cách sử dụng Weave Wizard.

 

kk artcam 1

 

kk artcam 2

vectors chuyển thành màu hồng khi được chọn và xuất hiện 1 ô xung quanh phần mở rộng của vectors cho thấy chúng được chọn.

kk artcam 3