Home Catia Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

507
0
SHARE

1. Click nút Counterboring.Hộp thoại hiện ra.

- Geometry Tab Page :

khoa 1
- Sự di chuyển của dụng cụ cắt sẽ như sau:

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công.

- Các thông số tương tự như các chu trình trên

+ Di chuyển với tốc độ gia công Machining Feedrate từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feedrate từ 2 đến 3.

khoa 2

3. Click OK để tạo chu trình.

- Mã gia công NC Output sẽ như sau:

khoa 3