Home Catia Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

Tạo chu trình khoét rộng lỗ, khoả mặt lỗ với Catia

609
0
SHARE

1. Click nút Counterboring.Hộp thoại hiện ra.

- Geometry Tab Page :

khoa 1
- Sự di chuyển của dụng cụ cắt sẽ như sau:

2. Chọn Machining Strategy Tab Page  để nhập các thông số gia công.

- Các thông số tương tự như các chu trình trên

+ Di chuyển với tốc độ gia công Machining Feedrate từ 1 đến 2.

+ Dừng Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feedrate từ 2 đến 3.

khoa 2

3. Click OK để tạo chu trình.

- Mã gia công NC Output sẽ như sau:

khoa 3

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí