Home Catia Tạo chu trình gia công thô một chi tiết Part từ một...

Tạo chu trình gia công thô một chi tiết Part từ một phôi thô bằng Catia.

595
0
SHARE

Chương trình sẽ gia công thô cả chi tiết theo dạng hình học của chi tiết từ phôi thô đó.

  • Click nút Prismatic Roughing. Hộp thoại xuất hiện. Click vào tab  để xác định các thông số hình học chi tiết.

- Rough Stock: Xác định phôi thô, ở đây là xác định cả khối phôi.

- Part: Xác định chi sản phẩm chi tiết, ở đây là xác định cả khối chi tiết. Dạng hình học của chi tiết sẽ được gia công.

- Imposed: Mặt hoặc điểm lựa chọn để áp đặt mà dụng cụ cắt phải đi qua. Sử dụng công cụ này sẽ gia công các dạng hình học riêng biệt như rãnh Groove hoặc bước Step mà bạn muốn chắc chắn chúng sẽ được gia công.

 

- Top: Xác định giới hạn mặt trên cần gia công; Bottom: Xác định các mặt giới hạn dưới cần gia công. Đường chạy dao Toolpath sẽ được tính toán để dao cắt bắt đầu từ Top theo từng lớp xuống mặt giới hạn Bottom để cắt chi tiết.

part 1

- Offset on part: Khoảng Offset để lại sau khi gia công thô (đây chính là lượng dư còn lại để gia công các bước tiếp theo).

- Limiting Contour (Machining Limit): Đường Contour giới hạn vùng cắt. Có thể định nghĩa vùng gia công phía bên trong Inside hoặc phía bên ngoài Outside của đường Contour. Và cả vị trí mà dụng cụ cắt sẽ tiếp cận với đường Contour này tại các vị trí dừng:

part 2

- Safety Plane: Mặt phẳng an toàn là mặt mà dụng cụ sẽ đi lên đó khi kết thúc đường Toolpath để tránh sự va chạm với chi tiết.

- Start Point(s): Nơi dụng cụ bắt đầu cắt. Có một số điều kiện rõ ràng cho các điểm bắt đầu như sau:

+ Chúng phải ở phía ngoài của giới hạn gia công. Ví dụ giới hạn gia công là đường Contour phôi thô; một line giới hạn, một offset trên phôi thô, một offset trên line giới hạn,..vv.

+ Chúng không được bố trí để cho gây ra va chạm với chi tiết Part hoặc với đối tượng kiểm tra Check. Nếu 1 điểm Start Point đưa đến bị va chạm, dụng cụ cắt sẽ tự động nhận kiểu Approach Ramping (Ăn dao theo chiều dốc).

+ Khoảng cách giữa điểm Start Point và giới hạn gia công phải lớn hơn bán kính dao cộng với sai số gia công. Nếu khoảng cách giữa chúng lớn hơn bán kính dao cộng với khoảng cách an toàn, Start Point sẽ chỉ dùng để định nghĩa hướng ăn khớp Engagement.

+ Nếu có một vài Start Point được tạo trong 1 vùng, chúng sẽ sử dụng 1 cái hợp lý đầu tiên cho vùng đó. Nếu có một vài điểm khả thi, cái gần nhất sẽ được chọn.

+ Một điểm Start Point có thể sử dụng hợp lý cho nhiều hơn 1 vùng.

+ Nếu 1 đường thẳng giới hạn được sử dụng, dụng cụ sẽ ăn dao ra ngoài các vùng của chi tiết và các hốc trong kiểu ăn dao nghiêng Ramping, hướng từ phía bên ngoài của Contour. Dụng cụ cắt sẽ di chuyển từ bên ngoài hướng về phía bên trong của vùng. Trong trường hợp này, bạn phải định nghĩa Start Point.

+ Nếu sử dụng 1 line limit hoặc nếu bạn sử dụng 1 offset phía trong của phôi thô, các điểm Start Point tương ứng có thể được định nghĩa phía bên trong của phôi gốc thô. Luật liên quan đến phạm vi của Contour Line hoặc Offset trên Contour line phôi thô phải được thực hiện.

- Automatic horizontal areas detection: Khi kiểm này được chọn, đó là con đường duy nhất chắc chắn rằng các mặt phẳng cắt tương ứng với 1 vùng nằm ngang được định nghĩa cho Imposed Plane cắt qua vùng đó. Nghĩa là bạn phải tính toán đến Offset của Part. Plane này áp đặt cho tất cả các Part (những thứ là không tất nhiên). Nếu có vài vùng nằm ngang được tính toán tại các lớp khác nhau bạn phải định nghĩa tất cả theo các Imposed Plane.

part 3

Chọn kiểm công cụ này để:

+ Nhận tự động các vùng nằm ngang trên Part.

+ Giới hạn mặt phẳng Plane cắt tác động đến vùng đó.

+ Áp đặt một Offset chuyên dụng trên Part cho vùng đó.

part 4

Sau khi nhập giá trị của Offset để áp cho vùng đó (Offset on areas) và định nghĩa góc lớn nhất có thể được coi như là nằm ngang. Góc được đo vuông góc với đường dụng cụ.

+ Nếu kiểu gia công là By Area , Toolpath sẽ gia công từng vùng (từng hốc hay phần của chi tiết) song rồi mới gia công các vùng tiếp theo.

+ Nếu gia công kiểu By Plane , Toolpath sẽ gia công tất cả chi tiết theo từng lớp mặt phẳng và tất cả các vùng đều được gia công cùng lúc theo mỗi lớp.

Các mặt phẳng cắt màu xanh Green được tính toán theo các đường Toolpath tiêu chuẩn, các mặt gia công màu đỏ được tính toán cho các vùng nằm ngang được lựa chọn.

- Offset: Định ra khoảng cách dụng cụ có thể vượt qua vị trí. Nó thể hiện theo % của đường kính dụng cụ. Thông số này được sử dụng trong trường hợp có 1 đảo gần cạnh của Part và đường kính dụng cụ cắt là quá rộng để cho phép vùng đó đằng sau đảo được gia công. Thông số này có thể chỉ được sử dụng nếu lựa chọn vị trí gia công là Inside hoặc Outside.

- Offset: Nằm trong Phần Limit Definition, định ra khoảng Offset của Contour Limit định vùng gia công.

  • Click Red Part sau đó chọn PartBody.
  • Click Red Rough Stock sau đó chọn Rough Stock.
  • Thiết lập 1 mm offset trên part.
  • Chọn Strategy Tab Page .

- Machining:part 5

Trong Machining Mode, có các thông số chưa giải nghĩa sau:

+ Outer part and Pockets: Gia công phía ngoài của chi tiết và phôi, có thể nhìn hình trên mục 1 theo các kiểu cắt By Area; By Plane.

+ Pocket Only : Chỉ cắt các hốc.

+ Outer Part : Chỉ cắt bên ngoài của chi tiết, không cắt các hố, các hốc của chi tiết.

+ Helical Movement: Định chiều chuyển động của dao với kiểu Toolpath là Helical, nếu kiểu Toolpath là Back and forth không có lựa chọn này. Với các lựa chọn như sau:

                   Both : Cho hốc thì Tool bắt đầu từ 1 điểm phía trong hốc và theo đường dẫn bên ngoài song song với đường bao; Cho vùng phía bên ngoài thì Tool bắt đầu từ 1 điểm trên đường bao Routh Stock và theo đường dẫn đi vào phía bên trong song song với đường bao.

                   Inward : Dụng cụ sẽ đi từ 1 điểm phía trong vùng và đi theo vào phía trong song song với đường bao.

                   Outward : Tool bắt đầu từ 1 điểm phía trong của vùng và theo ra ngoài song song với đường bao.

+ Always stay on bottom: Chỉ cho Toolpath kiểu Helical. Khi công cụ này được chọn kiểm, đường dẫn Linking giữa 2 vùng gia công còn lại trong trong mặt phẳng gia công hiện hành.

  • Chọn Macro Tab Page  để định ra đường Paths chuyển tiếp của chu trình gia công.

part 6

 

- Optimize retract: Tối ưu hoá sự lùi dao. Nghĩa là khi dụng cụ di chuyển trên Surface nơi mà không có sự cản trở, nó sẽ không đi lên cao đến mặt phẳng Safety Plane bởi vì không có sự nguy hiểm của sự va chạm dụng cụ cắt. Kết quả là có lợi về mặt thời gian. Trong một vài trường hợp (nơi mà 1 vài vùng nào đó của chi tiết cao hơn vùng gia công và khi sử dụng Safety Plane ), dụng cụ cắt sẽ cắt vào chi tiết. Khi điều này xảy ra, ngừng kích hoặt công cụ này.

- Axial safety distance: Khoảng cách lớn nhất dụng cụ cắt sẽ đi lên khi di chuyển từ cuối của 1 Pass đến bắt đầu của pass tiếp theo.

- Mode: Kiểu vào khớp của dụng cụ cắt đến vật liệu.

+ Plunge: dụng cụ cắt ăn theo chiều thẳng đứng.

+ Drill: Dụng cụ cắt lao xuống theo hố khoan.

+ Ramping: Dụng cụ cắt di chuyển xuống theo góc nghiêng. Được áp đặt cho các hốc nhưng cũng ở bên ngoài dẫn đến điều kiện sau: Nếu 1 limit line được sử dụng, dụng cụ cắt sẽ ăn dao vùng ngoài của chi tiết và hốc trong kiểu Ramping; Nếu ăn dao ở bên không khả thi (do đối tượng check), ăn dao được theo kiểu Ramping Mode.

+ Helix: Dụng cụ di chuyển xuống với góc nghiêng và theo một đường xoắn.

  • Click OK để xác nhận tạo chu trình gia công

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí