Home Unigraphics NX NX9.0 Tạo chày đột kim loại tấm NX9

Tạo chày đột kim loại tấm NX9

330
0
SHARE

Sử dụng lệnh Solid Punch  để thêm các hình dạng đột lên tấm.

Ta có thể:

  •  Tạo các hình dạng chìm (void)  tương ứng với phần cối.
  •  Tạo các phần nổi tương ứng với phần chày.

tao chay dot 1

Drawn Cutout

Sử dụng lệnh này để tạo phần cắt vật liệu ở giữa.

tao chay dot 2
Sử dụng lệnh Normal Cutout  để cắt vật liệu thông qua một hình chiếu vuông góc lên nó,  có thể tạo biên dạng cắt thông qua phác thảo hoặc trên không gian 3d.Normal Cutout

tao chay dot 3

Những lệnh này cũng khá  đơn giản chỉ cần thực hành ở các bài thực hành tương ứng là có thể nắm được.

tao chay dot 4