Home Proe/Creo Tạo các đường Offset Creo Parametric 2.0

Tạo các đường Offset Creo Parametric 2.0

264
0
SHARE

 Bạn có thể offset các dường cơ theo đường đã chọn trên một mặt hoặc song song với mặt

Bạn có thể

  • Curvesoffsettheo 1 bề mặt:

–   Các tham chiếu gốc có thể là một đường hoặc các cạnh của mặt.

–   Xác định các giá trị offset:

♦  Distance

♦  Distance

♦  Location

  •  Các đường offset vuông góc với mặt:

–   Tham chiếu gốc phải là một đường.

–   Xác định tỉ lệ.

–   Có thể xác định các biểu đồ.

tao cac duong of 1

Hình2– Đường offset vuông góc với mặt

Hình1–Offset  một đường theo 1 bề mặt

tao cac duong of 2

Hình3–Offset một đường dùngDatumGraph

tao cac duong of 3

Tạo đường offset dọc theo mặt. Bạn thiết lập khoảng cách offset theo đường gốc. Trong hình 1, đường cơ được offset theo một hướng với giá trị là 2 và hướng khác là 1.

Khoảng cách này được đo dựa vào các giá trị:

  • NormaltoEdge– Khoảng cách offset từ biên theo hướng vuông góc
  • AlongEdge–  Tính theo hướng của một cạnh.
  • ToVertex– Offset các đường cơ tại đỉnh và song song với các cạnh biên.

Offset các đường vuông góc với một mặt

Bạn có thể offset một đường trên bề mặt, vuông góc với mặt tham chiếu được chọn. Như hìnhtrongHình 2andHình3.

Có thể xác định khoảng cách offset bằng các cách ssau

  • Offsetvalue– Khoảng cách offset từ mặt.
  • UnitDatumGraph–  Sử dụng biểu đồ.
  • OptionalDatumGraph– sử dụng các biểu thức nhưHình3.