Home Proe/Creo Tạo bộ giảm chấn Creo Parametric 2.0

Tạo bộ giảm chấn Creo Parametric 2.0

423
0
SHARE

Bộ giảm chấn là một loại tải bạn tạo ra để mô phỏng lực ma sát trên cơ cấu của bạn.

Bộ giảm chấn (Dampers)

  • Lực nén
  • Lực tải xoắn
  • Lực=C*vận tốc

tao bo giam chan

 

 

Hình  1–Giảm chấn loại bỏ năng lượng

Tạo giảm chấn

Giảm chấncho phép bạn để tạo ra lực giảm chấn tuyến tính hoặc xoắn vào cụm chi tiết. Một van điều tiết là một loại tải bạn tạo ra để mô phỏng lực ma sát trên cơ cấu. Các lực tạo ra bởi các van điều tiết loại bỏ năng lượng từ một cơ cấu di chuyển, do đó làm giảm chuyển động của nó.

Công cụDamperchỉ có sẵn trong chế độMechanismvà được khởi động bằng cách sử dụng các phương pháp:

  • ClickDampers trong Insert .
  • Trong Mechanismtree,nhấp chuột phải Dampersvà chọnNew.

Các loại giảm chấn

  • ExtensionDamper– Bạn tạo một van điều tiết mở rộng bằng cách tham chiếu một trong hai trục tịnh tiến của một khớp nối (cơ cấu trong hai điểm đó xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của các van điều tiết), hoặc bằng cách tham chiếu một kết nối khe. Một trục tịnh tiến tham chiếu tạo ra một van điều tiết mở rộng, trong đó tạo ra lực tuyến tính giảm xóc. Một van điều tiết được tạo ra giữa các điểm tạo ra lực giảm chấn giữa hai điểm. Các điểm tham chiếu có thể là điểm mốc, đỉnh mô hình, hoặc điểm hình học. Một van điều tiết được tạo ra bằng cách tham chiếu một khớp nối khe áp dụng một lực giảm chấn dọc theo con đường khe.
  • TorsionDamper–Bạn tạo bộ giảm chấn xoắn bằng cách chọn trục quay của một kết nối. Các van điều tiết sản xuất mô-men xoắn làm giảm lực giảm chấn về trục tham chiếu.