Home Delcam Tạo Bitmap Layer từ Relief Layer Artcam Pro 9

Tạo Bitmap Layer từ Relief Layer Artcam Pro 9

549
0
SHARE

ArtCAM có thể tạo bitmap layer chứa hình màu xám của hình nổi nhanh chóng.

  • Chọn File – New – Model.
  • Nhập tên tập tin là Lady. Nhập width 50 height 50.
  • Nhập Resolution 35. Chọn Accept.
  • Từ Relief Layers Tab, Chọn Open.

dd artcam 3

  • Nhập mô hình hình nổi Lady Justice.rlf từ D:\Users\training\ArtCAM Data.
  • Chọn Preview Relief Layer  hoặc F3 để xem Hình nổi được tải.

dd artcam 4

  • Với layer mới được tô đậm, Chọn Create Greyscale Bitmap

dd artcam 5

Hình màu xám được tạo của hình nổi hình con bươm bướm và đặt tại 1 bitmap layer mới (có cùng tên với hình nổi gốc)

 

dd artcam 6