Home cnc fanuc Tài liệu vận hành CNC đời mới miễn phí

Tài liệu vận hành CNC đời mới miễn phí

1921
0
SHARE

<p style=”color: #000000;”>Là một phần trong bộ tài liệu vận hành CNC đời mới, cho các đời máy 16iM, 18iM và 20iM.

Bên dưới là phần cơ bản gần 100 trang, khá đủ cho người tự học.

Link download.

cnc-1621im

tai lieu van hanh cnc doi moi

1. Những điều cơ bản ……………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Màn hình hiển thị ………………………………………………………………………………………. 5
1.1.1 Giao diện điều khiển ……………………………………………………………………………… 5
1.2 Các kiểu vận hành (Operation Modes) ……………………………………………………………. 6
1.2.1 Vận hành bằng tay (Manual Operation) …………………………………………………….. 6
1.2.2 Điều khiển quá trình cắt (Tùy chọn)……………………………………………………………….. 6
1. 2. 3 Vận hành MDI ………………………………………………………………………………………… 6
1. 2. 4 Vận hành theo chu kì ………………………………………………………………………………… 6
1. 4 Thao tác lập trình ………………………………………………………………………………………… 11
1. 4 1 Tạo chương trình mới. ……………………………………………………………………………… 11
1.4.2 Chọn chương trình hiện có. ………………………………………………………………………… 11
1.4.3 Nhập tên chương trình ………………………………………………………………………………. 11
1. 4. 4 Sao chép chương trình …………………………………………………………………………….. 13
1.4.5 Xóa chương trình ……………………………………………………………………………………. 13
1. 5 Tọa độ làm việc (Work Coordinate) …………………………………………………………………. 14
1. 6 Offset Tool (Offset dao) …………………………………………………………………………………. 14
1. 7 Hiệu chỉnh (Setting) ……………………………………………………………………………………… 15
1. 8 Nhập/ xuất dữ liệu (data in/output) ………………………………………………………………….. 16
1. 9 Lập trình tuyệt đối / gia số (Absolute / Incremental Programming ) ……………………….. 16
1. 9. 1 Lập trình tuyệt đối (G90) ………………………………………………………………………….. 16
1. 9. 2 Lập trình gia số (G91) ……………………………………………………………………………… 16
2. 1 Thiết lập ban đầu …………………………………………………………………………………………. 18
2. 1. 1 Xác định của Blank Mẫu ………………………………………………………………………….. 18
2. 2 Thiết lập dao ……………………………………………………………………………………………….. 21
2. 3 Nhập mã MSF ……………………………………………………………………………………………… 23
2. 4 Compensation (Bù trừ) ………………………………………………………………………………….. 24
2.5 Lines ………………………………………………………………………………………………………….. 27
2. 8 Lập trình theo biên dạng (CONTOUR PROGRAMMING) ………………………………….. 33
2. 8. 1 START …………………………………………………………………………………………………. 34
2. 8. 4 Chamfer ……………………………………………………………………………………………….. 44
2. 8. 5 Round ………………………………………………………………………………………………….. 45
2. 8. 6 End ……………………………………………………………………………………………………… 46
2. 8. 7 Tangent………………………………………………………………………………………………… 48
2. 8. 8 Recalculation…………………………………………………………………………………………. 49
2. 8. 9 Contact selection …………………………………………………………………………………….. 49
TRUNG TÂM ADVANCE CAD ©
WWW.ADVANCECAD.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
2
TRẦN YẾN GROUP ©
3 Lập trình chu trình gia công …………………………………………………………………………………. 52
3.1 KHOAN (Drilling) ………………………………………………………………………………………… 53
3. 1. 1 chu trình khoan (không có thời gian dừng) G81 ……………………………………………….. 54
3. 1. 2 Chu trình khoan (có thời gian dừng) G82 …………………………………………………….. 57
3. 1. 4 Chu trình khoan (Khoét) tốc độ cao G73 …………………………………………………….. 67
3. 2 Chu trình khoan (Boring) ………………………………………………………………………………. 71
3.3 TAPPING ……………………………………………………………………………………………………. 74
3.3.1 Chu trình tạo ta rô (Tapping Cycle) G84 ………………………………………………………… 74
3.3.2 Chu trình tạo ta rô răng trái (Left-handed Tapping Cycle) G74 …………………………… 78
3.3.3.Chu trình tạo ta rô cứng (Rigid Tapping Cycle) G84 …………………………………………. 81
3.3.4.Chu trình tạo ta rô cứng răng trái (Left-Handed Rigid Tapping Cycle) G74 ……………. 85
4. HOLE PATTERN ……………………………………………………………………………………………… 89
4.1.1 Single Point (G200) ………………………………………………………………………………….. 90
4.1.2 Line (G201) …………………………………………………………………………………………….. 91
4.1.3 Grid (G202) ……………………………………………………………………………………………. 96
4.1.6 Arc (G205)……………………………………………………………………………………………. 102
5. FACING ………………………………………………………………………………………………………… 106
5.1. Square Surface (G210); Có 2 kiểu là phay thô và phay tinh ……………………………………. 107
5.2. Circle Surface (G211); …………………………………………………………………………………. 110
5.3. Contour Side (G223) …………………………………………………………………………………… 113
5.3.1 Contour Side roughing (G223)………………………………………………………………….. 113
6.SIDE CUTTING ………………………………………………………………………………………………. 121
6.1 General Rules …………………………………………………………………………………………….. 121
6.2 Square Side (G220) ……………………………………………………………………………………… 123
6.3. Circle Side (G211); ……………………………………………………………………………………… 131
6.4. Track Side (G211); ……………………………………………………………………………………… 135
6.5. One Side (G211); ………………………………………………………………………………………… 139
7.POCKETING ………………………………………………………………………………………………….. 146
7.1 General Rules …………………………………………………………………………………………….. 146
7.1.1 Lựa chọn bằng phím chức năng ………………………………………………………………… 146
7.2 Square pocket (G230) …………………………………………………………………………………… 148
7.2.1 Pocket roughing (G230) ………………………………………………………………………….. 148
7.2.2 Movement in Square Pocket …………………………………………………………………….. 153
7.3. Circle Pocket (G231); ………………………………………………………………………………….. 155
7.4. Track Side (G211); ……………………………………………………………………………………… 158
7.4..1 Track Side rough; …………………………………………………………………………………. 158
7.4.2 Movement in Pocket Track ……………………………………………………………………… 162
TRUNG TÂM ADVANCE CAD ©
WWW.ADVANCECAD.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
3
TRẦN YẾN GROUP ©
7.5. Groove Pocket (G211); ………………………………………………………………………………… 162
7.5.1 Groove Pocket roughing; ………………………………………………………………………… 162
7.5.2 Movement in Pocket Track ……………………………………………………………………… 166
7.6. Cotour Pocket (G211); ………………………………………………………………………………… 166
7.6.1 Contour Pocket roughing; ……………………………………………………………………….. 166
7.6.2 Movements in Counter Pocket ………………………………………………………………….. 171
7.7. Cotour Groove (G211);………………………………………………………………………………… 174
7.7.1 Contour Groove roughing; ………………………………………………………………………. 174
7.7.2 Movements in Counter Pocket ………………………………………………………………….. 178
8 Advanced Programing ……………………………………………………………………………………….. 181
8.1 Finishing/Chamfer/Pre-Hole………………………………………………………………………….. 181
8.2.1 Prepare Finishing Menu ………………………………………………………………………….. 182
8.2.2 Usage of Copy Function ………………………………………………………………………….. 184
8.3 Side Finishing/Chamfer ………………………………………………………………………………… 186
8.3.1 Prepare Finishing/ Chamfer Menu ……………………………………………………………. 186
8.3.2 Other Finishing/ Chamfer Menu ………………………………………………………………. 189
8.4 Pocket Finishing/Chamfer …………………………………………………………………………….. 190
8.4.1 Prepare Finish/Chamfer menu …………………………………………………………………. 190
8.4.2 Other Pocket Finishing/ Chamfer ……………………………………………………………… 193

Tổng hợp tất cả tài liệu video giáo trình tự học vận hành máy CNC

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí