Home Delcam Sử dụng mẫu 3D Clipart Artcam Pro 9

Sử dụng mẫu 3D Clipart Artcam Pro 9

723
0
SHARE

<strong>3D Clipart mở ra khi người dùng nhập hình nổi được lưu bằng cách sử dụng Paste Relief from A File. Dạng 3D Clipart cho phép vẽ, tái định vị, xác định hướng, sao chép,…  hình trước khi kết nối trong mô hình hiện hành.

 Ví dụ tạo 1 người phụ nữ

 • Chọn File è Close các tập tin làm việc.
 • Từ Assistant, Chọn Open Existing Model.  
 • Mở mô hình D:\Users\trainingArtCam Data\\Pend_frm.rlf.

(Lưu ý:- kiểm tra xem lựa chọn trong Files of type có bao gồm .rlf).

 • Chọn 2D View.

zz artcam 1

Khi tải Hình nổi, ArtCAM tự động tạo bitmap (màu sắc) và thang màu xám trong 2D view.

Kích thước và độ phân giải mô hình giống như hình nổi được nhập trước khi nó được nhập từ ArtCAM như 1 tập tin .rlf.

 • Click Paste Relief from A File trên thanh công cụ Relief.
 • Duyệt và chọn tập tin Lady.rlf từ D:\Users\trainingArtCam Data trực tiếp và chọn Open tab.

Hộp thoại 3D Clipart và phác thảo vector của clipart xuất hiện trong 2D View.

zz artcam 2

 

 

 

Preview của hình nổi hiển thị như phác thảo vecto, và nó quá lớn. nó được di chuyển, tạo kích thuiwcs và định vị bằng cách sử dụng 3D clipart trước khi dán vào mô hình hiện hành.

 • Chọn Scale tab.
 • zz artcam 3
 • Click trang Size trên hộp thoại 3D Clipart.
 • nhập giá trị0.5 trong Z Range để điều chỉnh độ cao hình nổi và click Apply.

zz artcam 4

 • Click Mode tab trên hộp thoại 3D Clipart.
 • Check chế độ Add được chọn, click nút Paste, và Close.

zz artcam 5

Hình nổi mới được thêm vào mặt dây chuyển thêm giá trị độ cao là 0.5 vào mô hình.

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí