Home Proe/Creo Sử dụng Khớp cầu Creo Parametric 2.0

Sử dụng Khớp cầu Creo Parametric 2.0

369
0
SHARE

Sử dụng Khớp nối Ball để lắp ráp 1 thành phần với 3 độ quay của khe hở.

Khớp nối Balls:

  • Point Coincident – Constraint
  • No Motion Axis

su dung khop cau

Hình 1 – A Ball Connection

Sử dụng Khớp nối Balls

Khớp nối Ball kết nối 1 thành phần tại 1 điểm để nó có thể quay theo bất kỳ hướng nào với  3 bậc tự do.

 dụng Khớp nối Balls

Khớp nối Ball bao gồm 1 Point Alignment constraint, 3 bậc tự do nhưng không có thiết lập trục dịch chuyển.

  • Point Coincident – Ràng buộc này xác định điểm mà thành phần quay. Rang buộc này là 1 sự sắp xếp theo điểm. Chọn 1 datum point hoặc 1 đỉnh như liên kết tham chiếu
  • No Motion Axes –khớp nối này không chứa các trục dịch chuyển để điều khiển và giới hạn phép quay về điểm ràng buộc. Tuy nhiên, với bất kỳ khớp nối nào, các khớp nối bổ sung được them vào để giới hạn dịch chuyển của thành phần được kết nối.