Home Proe/Creo Sử dụng Dynamic Properties và Set Zero Position Creo Parametric 2.0

Sử dụng Dynamic Properties và Set Zero Position Creo Parametric 2.0

246
0
SHARE

MechanismDynamicsOption(MDO)cho phép bạnđể xác định một vị trí không và áp dụng phục hồi và ma sát với trục chuyển động của một kết nối.

DefiningSetZeroPosition:

  • Set ZeroPosition
  • DefaultZeroPosition

ApplyingDynamic

Properties:

•  Display DynamicProperties

•  Hide DynamicProperties

sd set 1

 

Hình  1– Thuộc tính SetZeroPositionandDisplayDynamic

Hình  2– Ẩn thuộc tínhDynamic

sd set 2

Sử dụngDynamicPropertiesvà Set ZeroPosition

Dynamics Mechanism Option (MDO) cho phép bạn xác định một vị trí số không và áp dụng tính năng động cho mỗi trục chuyển động của cơ cấu của bạn. Nếu không có tùy chọn MDO, Set Zero Position, và nút Dynamic properties trong tab MotionAxisDefinition có màu xám và không thể truy cập.

Ứng dụng thuộc tính động

Nút DynamicpropertiesmởDynamicpropertiestab.Trong tab,bạn có thểkích hoạt,Ẩn,và xác định các thông số để xác định hệ số phục hồi và ma sát. Để ẩn tab Dynamic properties và trở về MotionAxis Settingstab,clickDynamicproperties.

  • CoefficientofRestitution– Các hệ số phục hồi mô phỏng các lực tác động khi một trục chuyển động đạt đến giới hạn của nó. Bạn kích hoạt hệ số phục hồi trong cơ cấu của bạn để mô phỏng thuộc tính không rắn trong một phép tính phần thân rắn.

•  Friction–bạnkích hoạtma sát để mô phỏng sự ma sát trong các kết nối của một cơ cấu năng động