Home Proe/Creo Sử dụng các đường phác thảo Creo Parametric 2.0

Sử dụng các đường phác thảo Creo Parametric 2.0

245
0
SHARE

Các đường phác thảo có rất nhiều ứng dụng.

Gồm:

  • Section-Tiết diện
  • Boundary- Biên dạng
  • Trajectory-Đường dẫn
  • ReferenceGeometry – Hình học tham chiếu

dpthao 1

Hình1– Đường phác thảo được dùng làm tiết diện

dpthao 2

Hình2– Đường phác thảo dùng làm đường bao

dpthao 3

Hình3–Đường phác thảo dùng làm đường dẫn

 

Các đường cơ phác thảo rất mạnh khi được ứng dụng với nhiều cách khác nhau. Bạn có thể thấy theo các ví dụ ở hình trên.