SSCNC

Chọn phôi và kích thước phôi

Chọn phôi và kích thước phôi

Chọn workpiece, stock size WCS, bảng bảng workpice setting hiện ra, ta điều chỉnh kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng góc trái trên bên phải chi tiết). Chọn vào nút replace Workpiece, OK    Box: phôi hình...

van_pmkt 04/08/2014
Chọn đồ gá (nên chọn eto) khi mô phỏng sscnc

Chọn đồ gá (nên chọn eto) khi mô phỏng sscnc

♦ chọn workpiece, workpiece clamp, bảng clamp setting hiện ra ♦   Step clamp: kẹp phôi bằng gối trục♦   Edge clamp: kẹp phôi bằng chót ♦   Vise: kẹp phôi bằng eto –                  Locate up and down: di chuyển phôi lên và xuống –                  Locate right and left: di chuyển phôi qua trái và phải Chọn Vise, locate up and down  điều...

van_pmkt 04/08/2014
Các bước chọn dao trên sscnc

Các bước chọn dao trên sscnc

(1)        Nhập số công cụ (2)        Nhập tên công cụ (3)        Chọn dao thích hợp (4)        Chọn chiều dài dao, đường kính, tốc độ cắt   Flat: dao phay mặt phẳng Bull: dao phay mặt cầu Boll: dao phay mặt phẳng có gốc bo Drill: mũi khoan Tapping: mũi taro Face Mill:  phay mặt đầu Diameter: đường kính dao...

van_pmkt 04/08/2014
Tuần tự thứ tự thực hiện thao tác máy cnc

Tuần tự thứ tự thực hiện thao tác máy cnc

Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía dưới ở bảng điều khiển 2). Bật nút power on ở bảng đk 2 (phía trên nút mở máy) để mở nguồn điện. Để điều chỉnh bàn máy về vị trí điểm chuẩn máy ta chọn Home  sau đó điều chỉnh các nút X, Y, Z về tọa độ...

van_pmkt 04/08/2014
Các mã lệnh hiệu chỉnh trên Bảng điều khiển sscnc

Các mã lệnh hiệu chỉnh trên Bảng điều khiển sscnc

 : Nó được sử dụng để nhập vào chương trình NC và chỉnh sửa mã thông qua bảng điều khiển hoạt động  :chế độ chạy tự động trong gia công   Hướng dẫn sử dụng dữ liệu đầu vào.   tăng tốc dộ cắt  di chuyển bàn máy nhờ vào bánh xe tay quay  di chuyển bàn máy bằng...

van_pmkt 04/08/2014
Bảng điếu khiển 1 trên phần mềm sscnc

Bảng điếu khiển 1 trên phần mềm sscnc

  Bảng chữ cái và số để nhập vào chương trình       : nút thay thế các câu lệnh củ bằng câu lệnh mới :xóa câu lệhnh, dòng lệnh, hoặc cả chương trình NC  : chèn câu lệnh, dòng lệnh mới  ; nút nhập chương trình NC  : nút điều chỉnh tọa độ máy  : xóa câu...

van_pmkt 04/08/2014
Màn hình hiển thị (hiển thị bảng điều khiển+ máy hoặc bảng điều khiển không)

Màn hình hiển thị (hiển thị bảng điều khiển+ máy hoặc bảng điều khiển không)

♦ : phóng to giao diện mô phỏng). ♦ : phóng to thu nhỏ giao diện mô phỏng bằng cách lăn con trỏ chuột. ♦ : thu nhỏ giao diện mô phỏng. ♦ :dịch chuyển màn hình. ♦ : xoay màn hình qua các gôc nhìn khác bằng cách chọn vào lệnh và giử chuột trái và xoay ♦ : hiện thị mặt phẳng XZ...

van_pmkt 04/08/2014
Thanh Menu của phần mềm sscnc

Thanh Menu của phần mềm sscnc

♦ : cài đặt 1 tập tin NC mới ♦ : mở tập tin đã lưu ♦ : lưu tập tin ♦ : lưu tập tin với 1 tên khác ♦ :cài đặt các thông số máy ♦ : bảng chọn dao, điều chỉnh, gá dao ♦ : hiện thị duy nhất phôi, không hiện thị máy. ♦  of workpiece: cài đặt phôi( kích thước, gốc...

van_pmkt 04/08/2014
Giao diện thao tác trên màn hình sscnc

Giao diện thao tác trên màn hình sscnc

(1)  thanh menu (2) bảng hiện thị hệ thống điều khiển số (3) bảng điều khiển 1 (4) thanh menu chọn dao, chọn phôi (5) giao diện máy phay, hoặc tiện (6) bảng điều khiển 2...

van_pmkt 04/08/2014
File cài đặt phần mềm mô phỏng sử dụng máy CNC SSCNC

File cài đặt phần mềm mô phỏng sử dụng máy CNC SSCNC

Nanjing Swansoft CNC Simulator 6.70 DC101611 Multilingual | 196 MB Phần mềm này mô phỏng giống hệt một chiếc máy CNC ngoài thực tế.Nếu sử dụng tốt phần mềm này, ta sẽ sử dụng tốt phần mềm CNC ngoài thực tế khi thực hiện gia công các chi tết khuôn. . Phần mềm dùng để mô phỏng quá trình...

Admin 05/04/2013