Bất kỳ phần mềm CAD nào cũng vậy không riêng gì Catia, thông thường khi bắt đầu học mọi người sẽ tìm đến học module đơn giản nhất đó là thiết kế và nó cũng là những kiến thức nền tản để có thể học nâng cao các tính năng khác và tùy vào mức độ của phần mềm mà bạn sẽ thấy nó khó hay dễ trong quá trình học. Ví dụ như đối với các phần mềm ở mức hạng trung như: Solidworks hay inventor thì bạn sẽ thấy học thiết kế đơn giản hơn rất nhiều nhưng đối với Catia là một công cụ rất mạnh nên tuy chỉ là module thiết kế thôi nhưng vẫn học khó khăn hơn nhiều.

Toàn bộ những video trong DVD này hướng dẫn về các kiến thức cơ bản nhất về thiết kế trên Catia và sẽ bắt đầu với những công cụ và những lệnh cơ bản. Vì lượng kiến thức là nhiều nên để tiện cho người học dễ dang tiếp thu kiến thức thì nội dung này là hướng dẫn cơ bản và DVD thứ 2 sau đó sẽ hướng dẫn về kiến thức thiết kế nâng cao. Người học cần cố gắng nắm bắt và hiểu được nền tảng thì khi sang DVD thứ 2 sẽ dễ học hơn nhiều .

thiet ke co ban catia