Đây là phần cuối cùng trong bộ 3 video hướng dẫn Autocad Electric 2014 hướng dẫn một số nội dung mở rộng như: Module PLC, Recap đơn giản. và một số nội dung nâng cao và các tính năng về tùy chỉnh và đặt biết là hướng dẫn những công cụ tự động, Có thể nói phần 3 này là nội dung giúp bạn hoàn chỉnh về tất cả một sơ đồ thiết kế mạch điện. Trình tự của toàn bộ nội dung học là khá nhiều phải trải qua 3 DVD hướng dẫn với nội dung từ cơ bản đến nâng cao thêm vào đó là một số module riêng biệt để có thể bạn tự tin hơn với công việc, kiến thức toàn bộ là có tính hệ thống là liên tục nên cần phải học trọn bộ 3DVD thì mới thấy kết quả khác biệt rõ rệt.

 

autocad electric 2014 phan3

Xem thêm phần 1: Tại đây

Xem thêm phần 2: Tại đây

Nội dung hướng dẫn của phần DVD phần 3 bao gồm:

  • Các thành phần tùy chỉnh
  • Dữ liệu tùy chỉnh
  • Các công cụ tự động
  • PLC Modules
  • Bảng vẽ ngang hàng
  • Recap đơn giản
  • Đóng
  • Tổng kết
  • Về tác giả

Video mẫu: Tất cả các video còn lại đều có sub việt tương tự.