DVD hướng dẫn Autocad Electric phần 2 là tiếp tục của phần 1 với nội dung đi thẳng vào hướng dẫn xây dựng sơ đồ mạch điện và hiện thông điện, chính vì thế để có thể học được những nội dung của DVD số 2 này cần trang bị kiến thức cơ bản về Autocad và kiến thưc của phần nội dung số 1 ==> DVD hướng dẫn Autocad Electric phần 1 . Nếu như đã có biết qua về những kiến thức cơ bản của autocad dành cho ngành điện thì tốt nhất cũng nên tìm hiểu qua phần 1 vì nó có những kiến thức mới và những kinh nghiệm và người hướng dẫn giới thiệu và một điều quan trong nhất là các kiến thức được liên tục thì sẽ dễ học hơn rất nhiều vì toàn bộ 3 DVD hướng dẫn là được thực hiện liên tục.

 

 

autocad electric 2014 phan2

Phần 2 này sẽ hướng dẫn kiến thức mà bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong công việc đó là từ việc hình thành các sơ đồ điện và thệ thống cho đến việc thiết kế hoàn chình sơ đồ, đặt biệt là sẽ sử dụng các linh kiện và chi tiết trong thư viện có sẵn và những công cụ thiết kế cho phép bạn tạo ra một sơ đồ hoàn chình nhất trong thời gian ngắn nhất.

Nội dung hướng dẫn bao gồm:

  • Sơ đồ
  • Hiệu chỉnh sơ đồ
  • Báo cáo sơ đồ
  • Thiết lập và định dạng
  • Bố trí bảng mạch

Sau khi học hoàn chỉnh phần 2 bạn sẽ chuyển sang phần 3 để học như vậy là sẽ hoàn thành kiến thức về Autocad Electric 2014

 

Video mẫu: Tất cả video đều có sub Việt tương tự