Phần mềm Autocad Electric được xây dựng để dành riêng cho ngành điện với nhiều công cụ mới được thêm vào để có thể thiết kế các sơ đồ mạch điện hay các hệ thống điện hoàn chình phục vụ cho công việc, Đối với các sơ đồ điện, mạng điện lớn trong các công trình và tòa nhà lớn hay các khu công nghệ, chung cư thì người kỹ sư M&E phải thiết kế hoàn chình và đầy đủ trước khi đi vào thi công, việc này rất quan trọng vì nó sẽ quyết định đến toàn bộ quá trình của các khâu đi dây, lắp ráp sau cho có tính hệ thống nhất. Dù đây là phần mềm autocad dành riêng cho ngành điện nhưng người dùng autocad electric phải biết sử dụng cơ bản với Autocad thông thường thì mới có thể hiểu và sử dụng được phiên bản Electric. Mộ bộ thư viện khá đầy đủ các công cụ điện, linh kiện điện hay các thiết bị điện được tích hợp vào phần mềm rất đầy đủ khi thiết kế chỉ việc lấy ra và sử dụng.

autocad electric 2014 phan1

 

Đây là phần 1 – phần đầu tiện trong bộ 3 DVD hướng dẫn Autocad được vietsub 100 % từ video của nước ngoài và chính xác nghĩa và đầy đủ nhất.  Không có nhiều người sử dụng Autocad Electric nên những người học rất khó khăn và khi thực hiện những video này cũng khó khăn không kém, không có người đủ trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm để xây dựng video chính vì thế muốn giúp cho người học dễ dàng học chúng tôi phải dịch từ những video nước ngoài. Trong phần 1 này khá cơ bản, nội dung tập trung vào giao diện, cách sử dụng các công cụ cơ bản và sử dụng chuột sao cho hợp lý nhất.

Nội dung

01. Giới thiệu

 • 0101 AutoCAD Electrical 2014
 • 0102 Sử dụng file thực hành

02. Phần cơ bản

 • 0201 Màn hình đầu
 • 0202 Autodesk 360
 • 0203 Giao diện Ribbon
 • 0204 Dòng nhập lệnh
 • 0205 Thanh trạng thái-Status Bar
 • 0206 Kiểu file DWG
 • 0207 Sử dụng chuột
 • 0208 Model và Layout Tabs
 • 0209 Các kiểu mở- Part 1
 • 0210 Các kiểu mở- – Part 2

03. Thiết lập vẽ

 • 0301 INFER
 • 0302 SNAP And GRID
 • 0303 ORTHO
 • 0304 POLAR
 • 0305 OSNAP
 • 0306 3DOSNAP
 • 0307 OTRACK
 • 0308 DUCS
 • 0309 DYN – Part 1
 • 0310 DYN – Part 2
 • 0311 LWT
 • 0312 TPY
 • 0313 QP
 • 0314 SC
 • 0315 AM
 • 0316 ISOLATE

04. Ví dụ thường gặp

 • 0401 Các mạng điện thông dụng- Part 1
 • 0402 Các mạng điện thông dụng- Part 2
 • 0403 Bảng vẽ kết nối thông dụng
 • 0404 Sơ đồ mạch thông dụng
 • 0405 Các bảng điện thông dụng
 • 0406 Sử dụng mẫu có sẵn
 • 0407 Dùng Layers

05. Quy trình làm việc cơ bản

 • 0501 Môi trường
 • 0502 Thanh tiếp cận nhanh-Quick Access Toolbar
 • 0503 Trung tâm thông tin-InfoCenter
 • 0504 Trình tự làm việc

06. Cơ bản về dự án

 • 0601 File dự án
 • 0602 Quản lý dự án
 • 0603 Danh sách dự án bản vẽ
 • 0604 Mô tả và phân mục
 • 0605 Tạo các thay đổi sau
 • 0606 In hàng loạt
 • 0607 Di chuyển giữa các dự án
 • 0608 Sao chép dự án

07. Sơ đồ đi dây

 • 0701 Dây và thang
 • 0702 Nối dây điểm tới điểm
 • 0703 Chia nhỏ
 • 0704 Nhiều dây
 • 0705 Số dây và đánh số
 • 0706 Tín hiệu nguồn và cuối