Mastercam X là một phiên bản khá là cũ so với hiện tại, mới nhất tính đến thời điểm này là mastercam 2017 và hiện tại những người bắt đầu tìm hiểu và sử dụng mastercam cũng sử dụng các phiên bản mới về sau này phổ biến nhất là : mastercam X5, x7 ,x8 và x9 nhưng nhiều công ty lớn họ vẫn sử dụng các phiên bản cũ như mastercam X hay mastercam V9 và người công nhân làm trong công ty này nếu như làm bên bộ phận về lập trình gia công thì cần phải sử dụng được phần mềm ở phiên bản đó để lập trình gia công nhưng hiện tài vì các phiên bản đó đã không có nhiều người sử dụng nên việc học là rất khó khăn, các video hướng dẫn thì nhiều nhưng phần lớn là tiếng Anh nên việc học cũng có nhiều khó khăn.

Nhận thấy được có một bộ phận người cần những tài liệu như vậy nên chúng tôi đã quyết đinh biên soạn và xuất bản tài liệu hướng dẫn thiết kế và gia công trên mastercam X9 để phục vụ những ai có nhu cầu cần học. Khi biên soạn cũng gặp nhiều khó khăn vì không có nhiều người sử dụng phiên bản này để gia công cơ khí, chúng tôi đã tham khảo một số tài liệu của hãng và của các chuyên gia nước ngoài để bộ xung thêm vào kiến thức của tài liệu giúp nó hoàn chỉnh hơn.

 • Sử dụng MASTERCAM
  1- Sử dụng thanh công cụ autoCursor.
  2- Công cụ chọn đối tượng
  3- Thanh công cụ lệnh thiết đặt thuộc tính.
  4- Thiết đặt cao độ Z.
  5- Làm việc với chế độ 2D và 3D.
  6- Thiết đặt các mặt phẳng (mặt phẳng vẽ/mặt phẳ ng NC) , các khung nhìn quan sát và các hệ tọa độ.
 • Phần II: THIẾT KẾ 
  • A. Các lệnh vẽ 2D 
   1- Tạo điểm.
   2- Lệnh line
   3- Tạo cung tròn và đường tròn.
  • B. Các lệnh tạo bề mặt. 
   1.Lệnh Ruled hoặc lofted
   2 .LỆNH REVOLVE
   3. Lệnh đùn
   4. Tạo các bề mặt swept.
   5. Tạo bề mặt Fence.
   6. Lệnh bo bề mặt.
   7. Tạo vỏ
   8.Tạo mặt
   9. Vá lỗ bề mặt
   10.Cắt mặt
   11.Tạo bề mặt Blend
   12. Tạo góc vê blend giữa 3 mặt.
  • C. .Làm việc với các lệnh tạo khối. 
   1. Lệnh đùn khối -Extrude
   2. Lệnh tạo khối tròn xoay – Revolve.
   3. Lệnh tạo khối theo đường dẫn – Sweep
   4. Lệnh tạo khối theo các biên dạng khác nhau – Loft.’
   5. Lệnh về tròn góc – Fillet
   6. Lệnh vát góc – Chamfer.
   7. Lệnh tạo chi tiết dạng vỏ – Solid Shell.
   8. Lệnh cắt khối – Solid trim
   9. Lệnh tạo mặt nghiêng khối – Draft solid faces.
   10. Các lệnh logíc về cộng, trừ, hòa khối.
   11. Lệnh Solid layout.
   12. Làm việc với menu quản lý khối:
  • D. Trình bày bản vẽ: 
   13. Ghi kích thước.
   14. – Làm việc với công cụ lệnh dấu đối tượng
   15. Làm việc với công cụ lệnh dấu đối tượng.
 • Phần III: LẬP TRÌNH GIA CÔNG CNC
  • A. Tổng quan quá trình CAM. 
   1. Chọn kiểu máy
   2. Mở và nhập tệp làm việc.
   3. Thiết đặt thuộc tính máy.
   4- Lập trình phay
   5- Lập trình tiện
   6- Kiểm tra và mô phỏng gia công
   7. Tạo file chứa mã gia công (G – Code)
   8- Thí dụ về Lập trình Tiện

Thao khảo một số nội dung demo thiết kế và gia công mastercam X

thiet ke va gia cong mastercam x