Tài liệu thứ nhất đã hướng dẫn những kiến thức về hướng dẫn thiết kế mặt cơ bản trên phần mềm Catia, qua nội dung của tài liệu thì người học sẽ nắm được trọn vẹn những kiến thức ở mức độ đơn giản của module này. Như đã nói đây là một trong những module khá mạnh của phần mềm và cũng khó học hơn so với các module khác chính vì thế cốt lõi của vấn đề là cần phải học cơ bản để làm sao có thể hiểu được cắn bản thì mới có thể tiếp tục nghiên cứu về tính năng này của phần mềm. Lời khuyên dành cho những người đã biết sơ về module này ở mức độ cơ bản thì cũng nên xem qua tài liệu hướng dẫn cơ bản để kiến thức nó được xây dựng một cách có hệ thông và hơn nữa khi chuyển sang học tài liệu này thì sẽ được liên tục và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Vì bạn đã có được những kiến thức nền tảng và Surface trên phần mềm Catia nên nội dung của tài liệu thứ 2 (Nâng cao) này sẽ tập trung làm sao có thể thiết kế được những bề mặt phức tạp và mang tính nghệ thuật hơn, sử dụng đến các công cụ kết nối nhiều bề mặt với nhau, công cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm và cuối cùng là làm việc với nhiều bề mặt cùng một lúc.

  • Phần 1: Các công cụ giới hạn và kết nối mặt
  • Phần 2: Các công cụ kiểm tra chất lượng mặt
  • Phần 3: Làm việc với nhiều loại mặt trong một thiết kế

 

thiet ke măt catia nc1