Trong tập 1 của bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng jdpaint này đã giới thiệu qua về cách thiết kế 2D trên phần mềm jdpaint 5.21 và tập này tiếp tục hướng dẫn phần kiến thức tiếp theo đó là thiết kế 3D trên phần mềm. Đây là một nội dung khá quan trọng để bạn có thể tạo được những mẫu chi tiết và sau đó đi gia công trên máy cnc gỗ. Từ những biên dạng 2D đã thiết kế là các vector kín hay các sketch kín bạn có thể sử dụng những công cụ là các lệnh đê tạo dựng các khôi 3D tương ứng với các biên dạng 2D. Việc tạo dựng các khối phụ thuộc nhiều vào hình 2D mà bạn đã thiết kế vì thế cần phải học chắc kiến thức thiết kế 2D để hiểu nguyên lý và có thể tạo dựng một biên dạng hoàn chỉnh trước khi học phần nội dung này.

 

thiet-ke-3d-jdpaint

 

Trong phần nội dung của tài liệu này chỉ hướng dẫn về thiết kế 3D mà không giới thiệu về kiến thức khác nên các bạn cần trang bị kiến thức thiết kế 2D và cơ bản về phần mềm jdpaint 5.21 để có thể học tốt tài liệu này. Nội dung kiến thức gồm có:

 • Region Relief (lên khối cho vecter kín)
 • Wire Relief (lên khối theo vector kín và hở đều được)
 • Lofting (uốn cong bề mặt thành thảm hay lá cờ)
 • Texture Surface
 • Image Texture
 • Standard Surface
 • Combine (làm khối nhỏ nằm dưới khối lớn nổi lên bề mặt khối lớn)
 • Deform (biến dạng hình theo ý mình)
 • Punch (làm âm hoặc làm nổi 1 vector kín lên 1 khối)
 • Region Bidirection deforming (giống như Punch)
 • Trim
 • Offset Mesh (offset mesh theo chiều z)
 • Curves on Mesh
 • Reduce Mesh(A) (tách khối ra khỏi nền)
 • Reconstruct Meshes (hàng các khối nằm rời nhau)
 • plit/Smooth/Subdivide Mesh (làm mịn bề mặt)
 • Mesh to Nurhs
 • mooth NURBS (làm mịn vector ngôi sao ở trên)
 • Punch NURBS
 • Deform NURBS by Relief( tăng độ cao cho ngôi sao vừa làm)
 • Save Feature (lưu 1 file bằng cách Nhấp chuột vào những đối tượng cần lưu)
 • Load Feature (lấy file vừa lưu ở trên)
 • irror Curve (Vẽ theo hình thức đối xứng)
 • Freehand curve Alt+I (Vẽ tự do bằng tay)
 • Extract region Alt+K (Tách các vector)
 • Show reference picture (lấy hình ra xem trong lúc lên khối 3D)
 • Singhe wire to region (thêm nét vẽ cho vector)
 • Crop Screen Image ( save vector đã vẽ)
 • Object Handspike deform(chế độ xoay màn hình 2D)

 

Xem trước một phần nội dung của tài liệu