Phần nhiều thì chỉ những người cần thiết mới sử dụng module hàn kim loại Weldment trên solidworks đa số thì mọi người vẫn sử dụng phần mềm solidworks với mục đích chính là thiết kế các sản phẩm cơ khí. Nếu như bạn bạn phải xử lý các mối hàn trong các hệ thống, kết cấu khung giàn, các mối nối chữ T, chữ L các khớp nối cố định và các khớp di động thì sử dụng phần mềm solidworks weldment là rất hợp lý khi toàn bộ môi trường của phần mềm cho phép tính toán và thiết kế một cách hoàn chỉnh nhất các mỗi ghép hàn này

 

han kim loai tren solidworks weldment

 

Trong phần tài liệu này chỉ hướng dẫn riêng về module hàn kim loại trên solidworks chính vì thế người học phải tự trang bị các kiến thức cơ bản và nền tảng về phần mềm để có thể học được một cách tốt nhất. Mọi quy trình từ việc thiết kế, tính toán cho đến khi hoàn thành đều có một quy trình nhất định và tài liệu này sẽ hướng người học đi theo quy trình nhanh nhất mà vẫn đảm bào về chất lượng sản phẩm.

Phần nội dung hướng dẫn của tài liệu bao gồm:

  • Giới thiệu Module Weldment
  • Hướng dẫn vẽ phác thảo 3D
  • Hướng dẫn các lệnh trong Weldment
  • Các loại mối hàn và cách thể thiện
  • Dựng hình cho kết cấu hàn
  • Tạo Profile cho thiết kế
  • Hướng dẫn các bài tập ứng dụng Weldment trong thiết kế từ cơ bản đến nâng cao