Mô phỏng solidwork cũng được sử dụng khá nhiều bới các công ty chuyên về thiết kế, các cơ cấu, sản phẩm hiện nay luôn kết hợp nhiều bộ phận, vì vậy việc mô phỏng giúp bạn đánh giá được tính tối ưu của thiết kế, thiết kế có phù hợp với ergonomy,.. và đồng thời với nhiều khách hàng, người không chuyên bạn chỉ cần ghi video lại các mô phỏng solidworks cho  chính sản phẩm đó sẽ mau chóng thuyết phục họ. Sử dụng solidworks 2013 để mô phỏng động giúp bạn có thể thực hiện đầy đủ quá trình từ thiết kế đến lắm ráp các chi tiết để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh cho đến việc mô phỏng các cơ cấu trên trên sản phẩm sao cho nó hoạt động đúng với mong muốn của người dùng.

 

mo phong dong hoc solidworks

 

Việc học module mô phỏng này đỏi hỏi người học phải nắm được lý thuyết về động học, chuyển động của các đối tượng và ràng buộc về bậc tự do trong một cơ cấu. Phần mềm solidworks chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn làm việc đó và tất nhiên nó đã được lập trình cho đúng với các nguyên lý về cơ học và bạn phải sử dụng nó theo đúng với nguyên lý đã đưa ra. Trong nội dung tài liệu sẽ có 2 phần là hướng dẫn lý thuyết và bài tập thực tế

  • Đối với phần nội dung về lý thuyết: Sẽ hướng dẫn tất cả các lệnh và công cụ sử dụng trong phần mềm solidworks motion 2013 với mỗi hướng dẫn luôn có phần minh họa cụ thể để người học dễ hiểu nhất.
  • Phần bài tập: Sẽ tổng hợp tất cả những kiến thức đã học ở trên để đưa toàn bộ vào các bài tập