Trong các phiên bản phần mềm Autocad thì có thể nói phiên bản 2007 và 2010 là được nhiều người sử dụng nhất vì các phiên bản đó tuy đã cũ nhưng vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng để người thiết kế bên các lĩnh vực như: điện, xây dựng, cơ khí, kiến trúc,.. sử dụng được. Từ đó có thể thấy được sức mạnh của phần mềm này là mức độ nào khi có thể đảm bảo được công việc cho người thiết kế đối với các phiên bản sau này hãng vẫn giữ lại toàn bộ các tính năng trước đó và chỉ cập nhật thêm các chức năng mới và thay đổi một số về giao diện người dùng việc này làm tối ưu hóa hơn về năng suất thiết kế cho người kỹ sư cũng như nâng cao hiệu suất của phần mềm.

Phiên bản Autocad 2016 cũng tương đối mới và dần dần có nhiều người bắt đầu chuyển qua sử dụng và thấy được hiệu quả của phần mềm mang lại, chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn trực tiếp trên phiên bản này nên việc học hơi khó, phần lớn là xem những tài liệu trước đó và tham vào phần nội dung “Những điểm mới trên phiên bản 2016” để từ đó áp dụng vào. Hiện nay tại đây là nới duy nhất cung cấp tài liệu ở dạng DVD hướng dẫn Autocad 2016 mới để phục vụ người học, các video trong bộ DVD này được làm mới hoàn toàn và thực hiện trên phiên bản 2016, người xây dựng nội dung của các video là kỹ sư đang sử dụng Autocad để thiết kế cơ khí. Trước khi đi vào quay những video hướng dẫn thì đã xem qua tất cả những cập nhật trên phiên bản mới và đưa toàn bộ những kiến thức đó vào trong DVD.

 

dvd-autocad-2016

Đối tượng là học là mọi người, những ai có nhu cầu cần học để phục vụ cho công việc hay để sử dụng làm công cụ nghiêng cứu và học tập đều được. Kiến thức là từ căn bản đến nâng cao hướng dẫn từ những lệnh phát thảo cơ bản nhất cho đến những lệnh nâng cao ít được sử dụng, nếu bạn có kiến thức về vẽ kỹ thuật và một chút về vẽ Autocad trên các phiên bản được đó thì học rất nhanh và hiểu hiểu, nếu như bạn chưa biết gì về Autocad thì phải học nghiệm túc và không được bỏ qua bất kỳ một video bài học nào. Đây là tài liệu giúp bạn tự học rất tốt!

Nội dung bộ DVD gồm các nội dung chi tiết bên dưới:

 • Bài 1 Tổng quan về AutoCad 2016   — 31 phút
 • Bài 2 Các thiết lập trong hộp thoại Option AutoCad 2016 — 24 phút
 • Bài 3 Thiết lập giới hạn và định dạng bản vẽ START UP-RECORVERY-LIMITS-MVSETUP — 19 phút
 • Bài 4 Làm việc với Layer trong AutoCad 2016 P1 — 18 phút
 • Bài 5 Làm việc với Layer trong AutoCad 2016 P2 —-26 phút
 • Bài 6 Các chế độ Snap, Grip, Ortho,..trong hộp thoại Drafting setting AutoCad 2016 — 22 phút
 • Bài 7 Tạo kiểu chữ Text Style (MT) cho bản vẽ mẫu AutoCad 2016 —— 12 phút
 • Bài 8 Tạo kiểu kích thước Dimention Style (D) AutoCad 2016 —– 52 phút
 • Bài 9 Tạo và quản lý Leader —— 24 phút
 • Bài 10 Tạo bản vẽ mẫu khung tên, khung bản vẽ AutoCad 2016 — 32 phút
 • Bài 11 Các lệnh vẽ hình học căn bản (Draw) trong AutoCad 2016 P1 —49 phút
 • Bài 12 Các lệnh vẽ hình học căn bản (Draw) trong AutoCad 2016 P2 — 24 phút
 • Bài 13 Các lệnh hiệu chỉnh căn bản (Erase Undo Redo Regen Group Zoom Select) — 14 phút
 • Bài 14 Các lệnh hiệu chỉnh trong Modify và quan sát bản vẽ trong AutoCad 2016 — 68 phút
 • Bài 15 Thực hành vẽ hình học trong AutoCad 2016 P1   — 48 phút
 • Bài 16 Thực hành vẽ hình học trong AutoCad 2016 P2  – 11 phút
 • Bài 17 Ký hiệu và chỉnh sửa vật liệu mặt cắt Hatch trong AutoCad 2016 — 40 phút
 • Bài 18 Bản vẽ chi tiết, dung sai, tyến ảnh, xuất pdf —- 89 phút