Home CAM Solidcam Nguyên công dùng đầu dò Probe phay solidcam 2013

Nguyên công dùng đầu dò Probe phay solidcam 2013

533
0
SHARE
 Nguyên công Probe cho phép các bạn có thể tiến hành các phép đo bằng cách sử dụng  đầu đo được gắn với máy CNC.

Bằng nguyên công này, các bạn có thể xác định vị trí Home hay có thể đo các chi tiết khác nhau.c phaycam 1

Start Definition

Mục này cho phép các bạn xác định quy trình nguyên công, các thực hiện và biên dạng hình học.

Technology

Lựa chọn này cho phép các bạn chọn được Probe strategy (cách thức dò) theo những cách sau đây:c phaycam2

Action

Lựa chọn này cho phép các bạn chọn cách thực hiện để sữ dụng

Geometry

Lựa chọn này cho phép các bạn có thể xác định được biên dạng hình học .

Technologiepage

vPhần Technologies

Phần này cho phép các bạn có thể xác định được công nghệ của phương pháp đo dò.c phaycam 3

Managing Technological cycles

c phaycam 4

Preview

Tùy chọn này chp phép các bạn chuyển đổi giữa chế độ Show () and Hide () để hiện thị biên dạng trên chi tiết.

Selecting chains

Với lựa chọn Geometry to work on , các bạn có thể chọn các chian đã biết bằng cách nhấp con trỏ chuột vào ô vuông gần tên của biên dạng đó.

Biểu tượng Sort geometry () cho phép các bạn có thể xác định các thức sắp xếp các biên dạng bằng cách sử dụng hộp thoại Advanced sorting . Biểu tượng Clear sort  () cho phép các bạn có thể xó bỏ các cách thực sắp xếp nâng cao này và trở về với cách mặc định.