máy phay cnc 3 trục

Máy tiện tự động CNC

Máy tiện tự động CNC

Máy tiện tự động CNC Máy tiện tự động điều khiển bằng máy tính (Hình 76-14), tương tự cụm mâm cặp, được thiết kế chủ yếu để gia công các chi tiết dạng trục, các chi tiết này được đỡ bằng mâm cặp và mũi chống tâm của ụ định tâm (ụ sau) có công suất lớn. Trên các...

loan_pmkt 10/03/2014

Powered By: FreeNulled.top