Home Mastercam Mastercam X7 Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh

Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh

326
0
SHARE

Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn rõ các đối tượng khi làm việc. không gian sẽ gọn hơn.

Bạn có thể tìm thấy nút như dưới.

an cac thanh lenh